måndag 11 december 2023

Dotter Sion, fröjda dej!

 


* 1. Dotter Sion, fröjda dej!
Jubla högt, Jerusalem!
Se din konung nalkas dej
till din hjälp och salighet.
Dotter Sion, fröjda dej!
Jubla högt, Jerusalem!

* 2. Hosianna, Davids Son!
Högt välsignad vare han!
Ljus och sanning är hans skänk,
"Gud med oss" hans dyra namn.
Hosianna, Davids Son!
Högt välsignad vare han!


Text: Okänd tysk efter profeten Sakarja, på svenska först publ. i Sionstoner 1889
Musik: Georg Friedrich Händel 1745 (60 år)

söndag 10 december 2023

Kom, Jesus, kom, Immanuel
Text: Latinsk 1100-talet (?) "Veni Veni Emmanuel", John Mason Neale (1818-1866) "O come, o come Emmanuel", sv. övers. Anders Frostenson 1984 (78 år)
Musik: Medeltida

[Av upphovsrättsliga skäl kan resten av texten inte publiceras här]


Ännu en av de medeltida psalmer vi fått genom Anders Frostenson är denna. Som så ofta bearbetade Frostenson sina översättningar (och originaltexter) flera gånger, och den här versionen kom endast två år före psalmboksutgivningen. Den hör därmed till Frostensons sista insatser i psalmboksarbetet.

Liksom föregående psalm torde denna ha haft svårt att finna utrymme som församlingssång - vi har ju så många andra, populärare adventspsalmer. Som körsång däremot har den nog blivit ganska känd även i Sverige, åtminstone hyfsat igenkänd. Den är dock inte svårsjungen som församlingssång heller, med sin klämmiga refräng (den hör till "var glad"-psalmerna tillsammans med Gå Sion och Vid Betlehem!).

Det är antagligen för att undvika anklagelser för s.k. "ersättningsteologi" som anslaget blivit "Kom Jesus, kom Immanuel / ur fångenskapen lös var själ" istället för "och lös ditt fångna Israel". Liksom refrängen blivit "Var glad, var glad! Immanuel / ger frihet åt var bunden själ" där Neale efter originalet har "Var glad, var glad! Immanuel / skall komma till dig, Israel!"

John Mason Neale:
John Mason Neale.jpg

lördag 9 december 2023

Lyft upp ditt huvud, du kristenhet

 1. Lyft upp ditt huvud, du kristenhet! 
Lyft upp din blick, slå den inte ned!
I himlen hör du hemma.
Där är ditt hjärta, där är din skatt,
och därifrån kommer han som glatt
dej med sin varma stämma.

2. Res upp ditt huvud, av hjärtat säg
till korsets hövding: "O tänk på mej,
där du är i ditt rike!"
Då faller fjällen från ögat ner,
du paradiset då plötsligt ser,
dess glädje utan like.

3. Där ser vid floden du livets träd
och himlens fåglar i solvarmt lä
du hör så livligt sjunga
om herrefärden i högan sky,
om jord och himmel så splitter ny,
om kristna evigt unga. 

4. Ej mer du fruktar för domens dag,
du vet att domaren gjort din sak
till sin och lösning funnit.
Dess mer du längtar var morgon ny,
tills Herren dagas i himlens sky
och natten helt försvunnit.  

5.  Och när då för varje årsring här
du ser att konungens tecken är
i solar och i månar,
nog glimmar glatt dina ögon då,
och käckt ditt huvud du reser så,
fast stjärnor dör och dånar.

6. Men fast du längtar, o kristenhet,
så glöm dock inte att du ju vet
vad Herren väntar efter,
du ber ju inte, på kärlek tom,
om blixt från ovan, om pilsnabb dom,
om himlens slutstridskrafter.

7. Du är ju Konungen underställd,
som inte gärna med himlens eld
sin nåd i straffdom byter.
Som vännen dristigt för Sodom bad, 
så be du själv för din stora stad,
tills Gud själv staven bryter.

8. Ja, be för Babel, tills klart du ser
att bön och suckar ej hjälper mer
mot undergångens bölja!
Då ropar Herren: Jag kommer snart!
Och bruden svarar: Med blixtens fart
i skyn jag dej ska följa!

9. Då skallar hornet för sista gång,
då nalkas facklor och bröllopssång,
Gud själv bland oss vill trona!
Då omgjuts himmel såväl som jord
i reningslågor på Herrens ord,
då strålar livets krona!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1837 (54 år), sv. övers. A.H. 13/11 2018 
Musik: Cora Nyegaard 1840 (28 år)

N F S Grundtvig:
N-f-s-grundtvig-portræt.jpg


C Nyegaard:


fredag 8 december 2023

Det susar genom livets strid

För Svenska psalmbokens version, se SvPs1986 nr 109 (klippet ovan)!

1. Det susar genom livets strid
en fläkt av himmelrikets frid,
en klang av harpotoner.
En aning fyller varje bröst
och stilla ljuder Andens röst
i jordens alla zoner.
O mänsklighet, ställ dörr´n på glänt;
det är advent, det är advent!

2. Han kommer, Gud och Mänskoson,
ur Faderns rike fjärran från
och gästa vill vår boning.
Han kommer ner till jordens grus
med himlens kärlek, nåd och ljus
och bjuder oss försoning.
Ett sken är nu i öster tänt;
det är advent, det är advent!

3. Hur hög, hur ljus är ej hans gång!
Han kommer vid en jubelsång
av änglaröster klara.
Du trogna hjärta, över dej
nu vita vingar sänker sej
att skydda och bevara.
Till jorden Gud sin Son har sänt;
det är advent, det är advent!

4. Han kommer ljuvlig, vit och röd,
som junisol i morgonglöd
och hälsar ömt de sina.
Så öppna nu ditt hem och hus
och låt hans rika, fulla ljus
i alla fönster skina!
Guds ansikte till oss är vänt,
det är advent, det är advent!

 

Text: Carl Boberg 1883 (24 år), bearb. A.H. 2014
Musik: David Ahlberg 1894 (25 år)

Gläd dej, du Jesu brud

 


1. Gläd dej, du Jesu brud!
Från himlen kommer bud
som nu vill få ditt öra
och som du nog ska höra,
som starkt och klart förkunnar
allt gott som Gud dej unnar.

2. Gläd dej, du Jesu brud
som ser så uppskrämd ut,
som över synden gråter
och söker honom åter:
din brudgum högt dej skattar,
fast du det inte fattar!

3. Gläd dej, du Jesu brud,
och säg att lagens bud
nu inte mer ska skrämma 
den som hos Gud hör hemma.
Han som till brud dej valde,
ju all din skuld betalde.

4. Gläd dej, du Jesu brud
och sprid hans glädjebud
till dem som nåd begärde
att nåd med evigt värde
i honom Gud oss skänker,
ja, mer än vad vi tänker.

5. Gläd dej, du Jesu brud,
frimodigt inför Gud!
Din brudgum ska dej hämta,
och då kan du dej vänta
att framme efter färden
få bästa bröllopsglädjen.

Text: Hans Adolph Brorson, sv övers A.H. 7/12 2017
Musik: Jakob Regnart

 
H A Brorson:
Brorson, Hans Adolph (av Johan Hørner 1756).jpg

torsdag 7 december 2023

Hosianna, Davids Son


1. Hosianna, Davids Son,
var välsignad, löftets kung!
Prisa honom, Herrens folk
och hans segermakt besjung!

2. Hosianna, Davids Son,
än ett nådens kyrkoår,
tid att vända om och tro
av din kärleks hand vi får.

3. Hosianna, Davids Son,
altarbordets vin och bröd
är du själv, som räddar från
mörkrets välde, synd och död.

4. Hosianna, Davids Son,
du som trampar ondskan ned;
snart basuners segerton
blåser in ditt rikes fred.


Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd

onsdag 6 december 2023

Konung är du visst


1. Konung är du visst,
Herre Jesus Krist,
om du bär en törnekrona
eller högt i himlen tronar,
Herre Jesus Krist,
konung är du visst!

2. Men ditt rike är
ej av världen här.
Du med svärd ej seger vinner,
ej med våld ditt folk du binder,
för av världen här
ej ditt rike är.

3. Sanning är din makt,
all din kungaprakt.
Villigt kommer de du samlat,
hjärtan som i mörker famlat
du dej underlagt
med din sannings makt.

4. Konung, gör mej ren
ifrån lögn och sken!
Låt mej av din sanning vara,
lär mej korsets visdom bara!
Konung, kom hit in!
Rena själen min!

5. I ditt sanningsord
hos ditt folk du bor.
Hjälp oss, konung utan like,
att vi breder ut ditt rike
över hav och jord
med ditt sanningsord.

Text: Gustav Jensen 1915 (70 år), A.H. 2008
Musik: Pär Steenberg


G Jensen: