onsdag 25 juli 2012

Min Jesus, du vill skänka ro1. Min Jesus, du vill skänka ro,
så ge den då åt mej!
Ja, ge mej ro ifrån mej själv
och ge mej allt i dej.

2. Mitt gamla jag, hur strävar det
i oavlåtlig strid
att komma mellan mej och dej
och röva bort min frid!

3. Jag längtar efter helig ro
och segerkraft jämväl!
O Herre, härska du i mej
till ande, kropp och själ.

4. Nu i din hand jag lämnar mej
och verket framgång får,
ty vem kan verka såsom du,
allsmäktig Gud, förmår?

5. Så sköt mej du, tills evigt ljus
för själen bryter fram,
då jag får se dej klart och blir
din avbild, o Guds Lamm!

Text: Evan H Hopkins, sv. övers. Anna Ölander 1900 (39 år), ngt bearb. 2012
Musik: Handley Carr Glyn Moule (1841-1920)

Inga kommentarer: