måndag 7 april 2014

Salig för intet
1. Salig för intet, frälst av Guds nåd
enligt Guds fasta evighetsråd -
utan förskyllan fick syndare
nåd och förlåtelse.
Äran, äran den ska Jesus ha
här på jorden och i himlarna.
Han har borttagit alla synderna -
amen, halleluja!

2. Världen är frälsad från evig nöd,
köpt och förlossad i Jesu död.
Fängelset fångats, fångarna får
ut i det fria gå!
Äran, äran den ska Jesus ha...

3. Tack då, min Jesus, Frälsare kär,
att du har friköpt mej som jag är!
Syndig och oren är jag i mej,
helig och ren i dej!
Äran, äran den ska Jesus ha...

4. Amen i himlen, amen på jord,
amen, så säger Gud i sitt ord,
amen i mänskors hjärtan också,
amen, det är ju så!
Äran, äran den ska Jesus ha...


Text: Fredrik Engelke, ngt bearb. 2005
Musik: George F Root

Inga kommentarer: