fredag 11 juli 2014

De flyr så snart, de ljusa morgonstunder1. De flyr så snart, de ljusa morgonstunder
då livets vårdag ännu mot oss ler.
De flyr så snart, men lär oss Gud, därunder
att väl ta vara på den nåd du ger!

2. Vi hört din röst, den goda herderösten,
som kallat oss vid namn så mången gång.
O hjälp oss följa den och smaka trösten
av dina löften under tidens tvång!

3. Vår gode Herde, ta oss, lyft oss alla
små vilsna lamm på dina axlar opp!
När falska röster runt omkring hörs kalla,
var du vår fasta tillflykt och vårt hopp!

4. Låt, Herre, över oss beständigt vila
din gode Ande och ditt välbehag!
Och medan livets solskensdagar ilar,
o låt oss mogna för din skördedag! 


Text: Lina Sandell, bearb.
Musik: E.G.O. (okänd)

Inga kommentarer: