söndag 6 juli 2014

Tack för ditt löftesord

 Tack för ditt löftesord,
ljuset från dej,
tack för ditt rika bord,
dukat för mej.
Tack för ditt dyra blod,
tack för din Ande god,
tack för ditt tålamod,
Herre, med mej.


Text: Lina Sandell (1832-1903), ngt bearb. A.H.
Musik: Lilli Leinberg (1836-1922)

Inga kommentarer: