torsdag 2 oktober 2014

Bevara mitt hjärta, o Herre1. Bevara mitt hjärta, o Herre,
ty livet ju därav går,
och synden är ännu så mäktig
att över den du blott rår!
Så giv mej din helige Ande,
med kraft från höjden, att jag
må strida och vinna och bida
i tron din ankomst en dag!

2. Bevara mitt hjärta, o Herre,
jag beder det om igen,
ty blott med din makt jag bevaras;
så lär mej se upp till den!
Var med mej i frestelsestunden,
då världen lockar och ler,
berör mej då ingen i världen
men du allena mej ser!

3. Så vill i din nåd jag befalla
min ande, min kropp, min själ:
tag mej och vad än du mej givit
och göm för din räkning väl!
Och är du min bergfasta boning,
mitt skyddande nästes frid,
då är jag, trots farorna alla,
i trygghet för evig tid.

Text: Lina Sandell, bearb A.H.
Musik:  Friedrich Silcher

Inga kommentarer: