måndag 19 januari 2015

Jesus, lär mej vandra
1. Jesus, lär mej vandra
glad i dina bud,
såsom Enok fordom
vandrade med Gud!

2. Må jag inte leva
själviskhetens liv!
Andens lag, o Herre,
i mitt hjärta skriv.

3. Blott till dina vägar
vänd min själs begär.
Döda girigheten,
det min vinning är.

4. För ju mer den dödas
blir min ande fri,
fri att leva, lova,
vilken nåd däri! 

5. Låt mej gå och tjäna
mina syskon här,
glädja sorgsna hjärtan
som i mörker är.

6. Låt mej trösta, varna,
hjälpa, stödja dem,
visa någon pilgrim
vägen till vårt hem.

7. Sänd mej vart du önskar,
bara jag är din
och, närhelst du kallar,
går i glädjen in!   

Text: Lina Sandell, bearb.

Inga kommentarer: