tisdag 9 februari 2016

Jag frågar ej om du är en av världens visa
1. Jag frågar ej, om du är en av världens visa – nej,
jag frågar ej, om du är känd av mänskor eller ej,
jag frågar ej, om ryktet bär ditt lov kring jordens rund,
jag frågar ej, om du fått ett, om du fått tio pund.

2. Jag frågar ej, om du är en av världens ädla, - nej,
jag frågar ej, om du är hög och mäktig eller ej,
jag frågar ej, om du är rik på gods och skatter här,
jag frågar ej, vad plats du har, och ej, vad namn du bär.

3. Jag frågar ej, om du är skön, om du är ung och glad,
om du på jorden har ett hem, en ljuvlig lägerstad,
om Gud bestrött din vandringsväg med blomster eller ej,
om livets allvar, kamp och nöd har hunnit möta dej.

4. Jag frågar ej, om du är from, om du är glad och god,
jag frågar ej, om du är stark i hopp och tålamod,
jag frågar ej, om du är varm i bön och kärlek, märk,
jag frågar ej, om du är rik på dygd och goda verk.

5. Nej, detta allt det hjälper ej, det har ej liv i sej;
det är en annan fråga här jag ställa vill till dej.
Guds gåvor, må vi akta dem som dyra, kära lån!
Men huvudsaken blir dock den: ”Säg, tror du på Guds Son?”

6. Jag frågar dej i Jesu namn, det namnet ger mej mod:
har du fått frid med Herren Gud igenom Jesu blod?
Är han ditt hopp, din salighet, din himmel och ditt allt,
då först har livet fått sin färg, ditt verk sin äkta halt.

7. Gods hjälper ej din arma själ en gång på vredens dag,
och till fåfänglig kunskap har ej Herren Gud behag.
Så bygg ej något fäste då av usla rör och strån,
men svara ärligt, svara Gud: ”Säg, tror du på hans Son?”  

Inga kommentarer: