söndag 19 november 2023

Sänk ej blicken


1. Sänk ej blicken mer, min bror, min syster.
Lyft ditt huvud, Jesus kommer snart!
Om du stundom tycker att han dröjer,
räknar Herren tusen år en dag.
Med överängelns röst och Guds basun,
brudgummen kommer!
Må redo vi vara
att möta honom då.


2. Snart är denna prövotid till ända.
Jesus sa ju själv: "En liten tid,
sedan kommer jag till er tillbaka,
då blir åter glädje, fröjd och frid."
Med överängelns röst...


Text och musik: J F Thorin

Inga kommentarer: