lördag 10 februari 2024

Med sju sigill försegladPSALM OM DET LJUVLIGA SJUTALET
(Uppenbarelseboken 5:1-6,  J
esaja 11:1-2)


1. Med sju sigill förseglad
hos Den som är på tronen
är boken stängd och reglad
och dold informationen.
Hör jorden häftigt gråta:
Vem kan Guds bok upplåta?
Giv oss din frid, o Jesus!


2. Den ende som har vunnit
är lejonet av Juda.
Vår vilsenhet försvunnit,
du mening har att bjuda.
Ett skott i David rotat
är du som skadan botat.
Giv oss din frid, o Jesus!

3. Ett barn i vår historia
med kunglig makt och ära,
kring huvudet en gloria
som endast Gud kan bära.
Du mitt i världens vimmel
förenar jord och himmel.
Giv oss din frid, o Jesus!

4. Men när mitt häpna öga
din härlighet betraktat,
jag ser att Kungen höga
är Lammet som blev slaktat.
Vår synd på dig du tagit
och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesus!

5. Sju horn i Lammets panna,
fullkomlig kraft och styrka,
ger mod att troget stanna
i en försvarslös kyrka.
Fast starka makter ryter
din kärlek aldrig tryter.
Giv oss din frid, o Jesus!

6. Sju ögons klarhet rymmer
att du som allting känner
har blick för de bekymmer
som plågar dina vänner.
Osynlige, vi beder
att du oss ser och leder.
Giv oss din frid, o Jesus!

7. Där du går fram, Messias,
besegras allt som låser,
och slavarna befrias
där Rikets vårvind blåser.
Sju andar du nu sänder
ut över alla länder.
Giv oss din frid, o Jesus!


Text och copyright Hans Lindholm, publicerad med tillstånd

Inga kommentarer: