tisdag 9 juli 2024

Tro på vår Herre, älska varandra


1. Tro på vår Herre, älska varandra,

detta är grunden till lycka och frid.
Må vi oss lära
troslivet nära,
så att vår kärlek tillväxer därvid!

2. Hade jag allt, men kärleken inte

kvar i mitt hjärta, vad vore jag då?
Skal utan kärna,
irrande stjärna,
måste till sist ut i mörkret bortgå.

3. Har du ett större ljus än din broder,

visa då detta i kärlek, ty märk:
tro inget gäller,
bön inte heller,
som inte åtföljs av kärlekens verk.

4. Rena mitt hjärta, helga mitt sinne,

slut mej, o Herre, i kärlekens famn.
Kärleksfull gör mej,
led mej och för mej,
så att i allt jag må ära ditt namn!Text: Nils Frykman, ngt bearb. 
Musik: Oscar Ahnfelt

Inga kommentarer: