lördag 6 juli 2024

Har du mod att följa Jesus


Alt. koral:1. Har du mod att följa Jesus,
ljuder frågan mången gång.
Hör dock här en annan fråga,
framställd i min enkla sång:
Har du mod att stanna borta,
när din Konung kallar dej,
kallar dej till evig glädje,
evig salighet hos sej?

2. Har du mod att välja döden
medan livet bjuds dej än?
Har du mod att låta Jesus
ohörd vända om igen?
Har du mod att vända ryggen
till Guds rikes bröllopssal
och istället sorglöst vandra
mot ett djup av evigt kval?

3. Har du mod att ännu drömma
om ett liv av lycka här,
fastän du så många gånger
sett hur tom den lyckan är?
Rikedomen tar ju vingar,
nöjets rosor faller av
och du kastas kring i världen
likt ett spån på stormigt hav.

4. Har du mod att nalkas graven
utan något grundat hopp,
mod när evighetens portar
ganska snart för dej slås opp?
Har du mod att slå i vädret
Herrens maningar och bud?
Har du mod att utan Jesus
träda fram för världens Gud?

5. O besinna dej, han kallar,
kallar dej i nåd ännu!
Skall han väl förgäves kalla?
Säg mej, varför dröjer du?
Lyssna till hans Andes maning,
hör, ja hör, han klappar än!
Har du mod att längre stänga
hjärtats dörr för denne vän? 

Text: Lina Sandell, bearb

Inga kommentarer: