lördag 6 juli 2024

Har du mod att följa Jesus


Alt. koral:


1. Har du mod att följa Jesus
vad det än kan kosta dej?
Har du mod när världen hånar
och till motstånd reser sej?

2. Har du mod att bli en kristen
och ta steget riktigt ut?
Har du inte mod att börja,
o hur går det då till slut?

3. Inte kan den staden döljas
som är uppbyggd på ett berg,
inte kan den tro det heller,
varav livet fått sin färg.

4. Om din Frälsare har blivit
för ditt hjärta riktigt stor,
se, då måste du bekänna
inför världen vad du tror!

5. Världens ogunst eller bifall
gäller sedan inte mer.
Kristi ära blir det enda
som du för ditt öga ser.

6. Pröva dej, det gäller livet,
den som ej är med är mot.
Har du hittills motstått Herren,
böj dej nu vid korsets fot!

7. Bed om frälsning, bed om rening
genom Jesu Kristi blod.
Bed om kraft att följa honom,
bed om heligt hjältemod.

8. O, besinna vad det kostar,
överväg din sak i tid:
korset först och kronan sedan,
strid - och sedan evig frid. 


Text: Lina Sandell, bearb.

Inga kommentarer: