fredag 5 juli 2024

Herre, du har anförtrott


Text: Seppo Suokunnas 1984, Catharina Östman 1985
Musik: Johann Rudolph Ahle

Inga kommentarer: