måndag 22 maj 2017

På nådens skimrande glashav
1. På nådens skimrande glashav
en utvald skara en gång
i segerglädje prisar
Guds Lamm med jubelsång.

2. Hur stort det är att få komma
till längtans sköna hem,
ja, bort från sorg och strider
och vara en av dem

3. som segerkronan får bära
och Jesus vara när,
där inga tårar rinner,
all klagan borta är.

4. Med jubel får jag där höja
till Herrens lov min sång,
att frälsa mej han gjutit
sitt hjärteblod en gång.

5. Guds barn jag är och gläds att
min Jesus offrat sej
och burit mina synder,
med nåd trolovat mej.

6. Här uti sorgernas rike
jag sjunger än min sång
och får med fröjd instämma
i himlens kör en gång.

Text: Niilo J Saastamoinen 1923 (29 år)
Musik: Finsk folkmelodi

söndag 21 maj 2017

Jesus, du som kunde lova

1. Jesus, du som kunde lova:
"be i tro så ska ni få"
- vilken dyrbar, helig gåva
gav du inte åt oss då!

2. Löftesordet kan ej falla,
därpå grundar sej vårt hopp,
för den nyckeln springer alla
himlens lås och reglar opp.

3. Du är trofast och vill hålla
vad med ed du lovat, men
ack, vår otro, den kan vålla
att du måste dröja än.

4. Men besök oss likväl åter,
Andens pingstvind sänd oss här,
säg att du vår synd förlåter
och din väg oss gärna lär.

5. Tänk i nåd på Josefs skada,
bota Sions revor än,
låt oss snart få komma glada
inför dej med lov igen!

6. Här i hemmen många gånger
är du än en okänd Gud.
Väck då verklig syndaånger,
läk den sen med nådens bud!

7. Må du med din Ande viga
tjänare som sår din säd!
Och låt senapskornet stiga
till ett stort och skuggrikt träd.

8. Avvänd alla mörkrets pilar,
lossa alla träldomsband,
visa att din Ande vilar
ännu över Nordens land!

9. Men låt också andra trakter
av din vingård växa till,
du som oss från mörkrets makter
med ditt ord befria vill.

10. Tänk på dina barn i världen,
var de än befinner sej.
Styrk dem alla under färden
och bevara dem i dej!

11. Låt ej split och tvedräkt skilja
dem du dej till arv berett,
för det är din goda vilja
att de alla ska bli ett.

12. Du som stärker, du som gläder,
gör oss trogna i vårt kall,
låt de många lärdomsväder
inte komma oss på fall!

13. Du som ser vad vi behöver, 
ge oss det i rättan tid,
så att bägarn flödar över
av din tröst och nåd och frid.

14. Jesus, Jesus, du allena
är vår frid, vår säkra hamn.
Håll oss fasta vid det ena,
så vi fruktar rätt ditt namn!

15. Med din kärlek fyll din skara,
själv din boning bland oss tag!
Låt ett kraftigt "amen" vara
svaret på vår bön idag!

Text: Lina Sandell (ur "Pigrimsharpan"), ngt bearb. A.H.

Lär oss att be, o Gud
1. Lär oss att be, o Gud,
lär oss din bön!
Ge oss av barnets tro,
lär oss din bön!
Rör mångas hjärtan, så
att de till dej vill gå,
frälsning vid korset få;
lär oss din bön!

2. Lär oss att be, o Gud,
lär oss din bön!
Vad är en mänska värd?
Lär oss din bön!
Lär oss för en och en
be intill kvällen sen,
o du vars blod gör ren,
lär oss din bön!

3. Lär oss att be, o Gud,
lär oss din bön!
Tiden flyr hastigt bort,
lär oss din bön!
Ge med din Ande mer
visdom och kraft, vi ber,
så att din väg vi ser,
lär oss din bön!

4. Lär oss att be, o Gud,
lär oss din bön!
Jesus, du kommer snart,
lär oss din bön!
Låt under nådens tid
mänskor med dej få frid
kring hela jorden vid,
lär oss din bön!

Text: Andrea Bøtcher, övers. A.H. 2013
Musik: B Mansell Ramsey 1905 (56 år)