fredag 1 mars 2024

Jesus, segrare i striden


1. Jesus, segrare i striden, 
ge oss ditt beslut i stort, 
rätta platsen, rätta tiden 
för din strid på denna ort. 

2. Du vill mer än bara dämpa 
ner det mörkas makt och sfär. 
Stridens mål är klart: att kämpa 
ner den ondes hela här. 

3. Den du kämpar med maskerar 
sig i fredlig uniform, 
men hans handlingar markerar 
tydligt själviskhetens norm. 

4. Du som bäst kan genomskåda 
svek och desinformation, 
du skall också här få råda, 
var än hotet kommer från. 

5. Låt vår uppgift nu förenas 
med din egen strategi 
för att världen helt skall renas 
och som himmelriket bli. 


Text och copyright Christian Braw, publ. med tillstånd  

Ut med dej, du mörka makt

(OBS! Koralen sjungs härovan till en annan psalm).

1. Ut med dej, du mörka makt!
Hädan ska du vika!
Jag har hört vad Jesus sagt,
vill ej honom svika.
Bort från mej!
Jag vill ej
låta dej regera,
lyssna på dej mera.

2.Skulle väl min själ och kropp,
som blev Gud så dyra,
åt begären offras opp?
Nej, jag vill mej styra.
För jag vet,
hör du det,
var den leken slutar:
bakom satans knutar.

3. Är mitt hjärta ej för gott
för den ondes sinne?
Har min Jesus inte fått
kungamakt därinne?
Han mej är
alltför kär,
alltför god att mista,
vad som än ska brista.

4. Är ej varje kroppens lem
något Gud ska äga?
Skulle jag då bruka dem
på den ondes vägar?
Nej, jag vill
allting till
Herren överlämna,
allt för honom nämna.

5. Om än ej min kraft är stor,
frestaren ska vika
när jag håller fram Guds ord,
Jesus ska ej svika.
Av hans sår
kraft jag får,
så jag seger vinner
och en utväg finner.


6. Att min livstid slösa bort,
himlens fröjd förspilla
och för syndens fröjd så kort

må för evigt illa
som bisarr
satansnarr,
som hin själv fått skruda
- det ska Gud förbjuda!


Text: Hans Adolph Brorson, sv. övers. A.H. 15/2 2016

H A Brorson:
Brorson, Hans Adolph (av Johan Hørner 1756).jpg

torsdag 29 februari 2024

Be för oss, Herre, i vår nöd1. Be för oss, Herre, i vår nöd,
så att vår tro står fast,
i kors och trångmål, liv och död,
i lidande och plåga,
ja, om än världen brast!

2. All världens form och färg förgår
och skiftas om i hast.
Vad vet vi om vår framtids år?
Men ingenting skall skada
den tro, vars grund står fast.

3. Du, Herre, du är själv dess grund,
dess upphovsman och mål!
Du härdar den i farans stund,
ja, just när vi är svaga
gör du den stark som stål.

4. O Gud, ett under är vår tro!
När andra stöd försvann
dess vittnesbörd, dess kraft bestod.
Den är din egen seger
som över världen vann.

5. Gå, du Guds Ande, med ditt bud
till denna jämmerns jord!
Ja, skapa tro hos oss, o Gud,
och säg till den som tvivlar
att frälst blir den som tror!


Text: Ronald Fangen 1941 (46 år) i fängelse, övers. A.H. 1991
Musik: Olav Moe, alt. A.H. 1991 (21 år)

onsdag 28 februari 2024

Jag kommer som jag är
Text: Gregory Häljestig och Mattias Martinsson

tisdag 27 februari 2024

Så kommer jag i bön till dej


Text: Charles Wesley, sv tolkning Tomas Boström
Musik: Tomas Boström

I ångestdagar och vanmaktstider

 

1. I ångestdagar och vanmaktstider, 
då hjärtat våndas i nöd och kvider, 
så hjälp mej, Gud, att min arma tro 
må ständigt finna till dej en bro. 

2. Hur smal och sviktande den må vara, 
om den mej bär och jag når dej bara, 
då är jag stark, fastän hjälplöst svag, 
och segrar mitt i mitt nederlag. 

3. Men stängs den vägen och du är borta, 
o Gud, hur kommer all kraft till korta!
Förtvivlan gräver sej stund för stund 
allt längre ned, in mot själens grund. 

4. Blir allt än mörkt här i världens vimmel, 
om du är där, är det ändå himmel. 
Men skänks allt gott mej i överflöd, 
är du ej med, är det bitter nöd. 

5. Så hjälp mej bedja om detta ena: 
dej, Gud, att finna - dej, Gud, att tjäna! 
Ja, Fader, ta mej i ditt förvar, 
i Jesu namn ber ditt barn om svar! 

Text: Einar Billing (1871-1939), bearb. A.H. 2012

E Billing:


söndag 25 februari 2024

Säg honom allt1. Säg honom allt! Kom till din Fader åter,
som gärna hjälper dej i stort och smått.
Han som för Jesu skull din synd förlåter
vill ingen hjälplös från sej visa bort.

2. Säg honom allt! Han mycket bättre hör dej
än du kan känna i din fattigdom.
Var bönesuck som i ditt hjärta rör sej
hörs som ett rop i himlens helgedom.

3. Säg honom allt! De skyndar sej i himlen
med hjälp till dej som litar på hans ord.
De ser så väl din plats i mänskovimlet
och känner noga stället där du bor.

4. Säg honom allt! Ja, nämn din svaga sida,
låt synden ha det fula namn den bär!
De onda andar ska i ljuset lida,
de trivs ju bara där det mörker är.

5. Säg honom allt! Den oro som vill tära,
den dunkla framtidsbild som tecknar sej.
Den tyngsta börda du försöker bära
är den du själv på förhand lagar dej.

6. Såg honom allt, intill det sista stycket!
Då är det inte ditt, då är det hans!
För honom kan ej något bli för mycket,
som älskat dej långt innan världen fanns!


Text: Mauritz Andreas Brekke, sv. övers. A.H. 1992
Musik: Erkki Melartin