lördag 12 juni 2021

Allt är nu redo

 


1. Allt är nu redo! Se, Gud har utgivit
till vår förlossning ej silver och guld.
Enfödde Sonen själv lösen har blivit
då han som broder betalat vår skuld.
Allt är nu redo! Till bröllop han bjuder
halta och krymplingar, stora och små,
onda och goda - till alla det ljuder:
"Kom nu till bröllopet! Allt skall ni få!"

2. Konungens tjänare ljuvligt inbjuder,
ropar på vägar och gårdar och fält:
Kom, bara kom! Så hans bjudning nu ljuder,
Jesus, vår konung, har allt väl beställt.
Är du helt naken, han själv ger dej kläder,
är du helt oren, du rening här får,
är du helt ovärdig, Jesus sej gläder
om han med nåden dej undfägna får.

3. Allt är nu redo och dukat är bordet,
rätter man frambär på himmelska fat.
Lammet är slaktat och bjuds oss i Ordet,
om ni är hungriga, här finns det mat!
Lammet är slaktat, dess dyra försoning
ger nu åt alla som kommer och tror
nåd och förlåtelse, liv och förskoning,
evig rättfärdighet, glädje och ro.

4. O, vill du sådana rätter försaka,
offra din eviga frälsning och frid,
blott för ditt köp eller gods eller maka
svara din konung: "Jag har inte tid."
Ve dej, du får då det svaret tillbaka:
"Du tog ej vara på kallelsens tid;
aldrig min nattvard du nånsin kan smaka,
aldrig få del av min eviga frid."

5. Saliga då de som hungrar och törstar,
saliga de som blott kommer, ack ja!
Synderna alla, de minsta och största,
är nu utplånade, halleluja!
Kom då, du arme, kom genast på stunden,
kom så ovärdig och syndig du är!
Du kan dock aldrig bli bättre i grunden
förrän du kommit till Frälsaren kär.

6. Allt är nu redo! Må detta betänkas,
bjudningen är ju ej skämt eller hån.
Grunden att allt kan på stunden oss skänkas
är lösepenningen, själva Guds Son.
Se, denna penning, av evighet slagen,
gäller för alla, förordnad av Gud,
därtill på Golgata präglad av lagen
- allt är nu redo, du Frälsarens brud!

7. Nu sedan Lammet för oss blivit slaktat
aktar vår Gud dess rättfärdighet blott.
Ve den som denna i otro föraktat
och i sin egen rättfärdighet gått!
Konungen sist ibland gästerna träder,
mönstrar sitt folk och utkastar en man,
mannen som ej befanns ha bröllopskläder
bort i det yttersta mörkret försvann.

8. Mildaste Frälsare, skona oss, lär oss
räkna allt eget för skada och skam!
Vita rättfärdighetsskruden iklä oss
som du har vunnit åt oss, o Guds Lamm!
Klädd i den dräkten skal bruden då föras
in uti brudgummens konungahov,
där skall din ära i evighet höras,
strålande skaror förkunna ditt lov.Text: Henrik Lindbom 1855, ngt bearb.
Musik: Norsk mel. alt. O Ahnfelt ("Öppet står Jesu förbarmande hjärta")

fredag 11 juni 2021

Vid Jesu hjärta är nin vilostad

 Alt. koral:1. Vid Jesu hjärta är min vilostad,
min trygga hamn där jag kan vara glad.
Hur häftigt livets stormar rasa må,
den hamnen är beständigt lugn ändå.

2. Han är den säkra grund som Fadern lagt,
på honom har jag byggt, som ordet sagt.
Från skulden fri, jag ej fördömas kan,
ty ende Sonen är min löftesman.

3. Väl växlar det för mej på livets stråt:
än blir det sång, än idel klagolåt.
Men under allt, i klar och mulen tid,
han är dock själv min salighet och frid.

4. Hans lov jag sjunga vill i fröjd och kval,
som led för mej i Kidrons mörka dal,
tills jag får somna ifrån sången här
och vakna säll vid harpoklangen där.Text: Carl Boberg 1884 (25 år)
Musik: Walter Greatorex 1916 ("Woodlands"), alt. finsk folkmelodi


C Boberg:

Du får komma till Jesus

 1. Du får komma till Jesus med det som är tungt,
med din synd och din sorg utan slut.
Den som kommer till mej, så har Frälsaren sagt, den ska verkligen ej kastas ut.

2. Du får komma till Jesus i tvivel och kamp
och när nerböjd i missmod du går.
Han vill uppmuntra dej, han vill tända ett hopp
och din vinter han vänder i vår.  

3. Du får komma till Jesus när galet det gick,
du får komma för tusende gång.
Han vill resa dej upp, vill dej glädja igen
och få fylla ditt hjärta med sång.

4. Du får komma till Jesus i gryningens tid,
mitt på dagen bland solljusa fjäll.
Du får komma till Jesus när solen går ner,
i de nattsvarta skuggornas kväll.

5. Du får komma till Jesus i Guds fadershus,
där hans härlighet själv du ska få.
Du får vara hos Jesus i evighet sen,
säg, vad mer kan du önska dej då? 

Text: Trygve Bjerkrheim, sv övers A.H.

Tänk, jag är döpt!

 1. Tänk, jag är döpt!
Jag mitt i arvsyndens orenhet föddes,
men av Guds löften jag lyftes och stöddes,
togs till den härliga, renande flod
som fått sin kraft från vår Frälsares blod.

2. Tänk, jag är döpt!
Jag som i mej är så fattig och naken
är dock så rik, som Guds ord framställt saken.
Jag har mot himmelen riktat mitt lopp;
jag blev ju döpt till ett levande hopp.

3. Tänk, jag är döpt!
Jag fick för intet den himmelska skatten,
ifördes Jesus i döpelsens vatten.
Där blev jag klädd i hans helighets skrud,
bjuden till bröllop därhemma hos Gud.

4. Tänk, jag är döpt!
Det är min frälsning, min salighetsklippa:
Jesus mej håller och aldrig ska släppa.
Det blev min lycka, min glädje och ro,
det gav mej frid trots min famlande tro.

5. Tänk, jag är döpt!
Gud är min fader och himmelen hemma.
Gud, låt mej aldrig din salighet glömma,
hindra mej du från att ens en sekund
bryta det heliga dopets förbund!

6. Tänk, jag är döpt!
Jag har begraven med Frälsaren blivit,
uppstått med honom, som allt mej har givit,
döpts till en obruten tjänst i hans namn,
tills jag en dag andas ut i hans famn.

Text: Niels Peder Madsen, övers. A.H. 1991, 2007

torsdag 10 juni 2021

Guds källa har vatten tillfyllest

 Text: Bo Setterlind
Musik: Tysk folkmelodi

Å Jesus, jag har lovat

 

1. Å Jesus, jag har lovat
dej trohet livet ut,
så var för alltid hos mej,
min Herre och min Gud!
Jag fruktar inte kampen
för himmelrikets sak,
din smala väg är bred nog
när du mej håller rak!

2. All världen stormar mot mej
och bländar synen min,
jag hör miljoner stämmor,
men låt mej höra din!
Min ovän i och kring mej
vill få mej i sin makt,
men du besegrat ondskan
och står vid vad du sagt.

3. Å Jesus, du har lovat
dem som står fast i tro
att där du är i himlen
ska också de få bo.
Och Jesus, jag har lovat
dej trohet livet ut -
så hjälp mej då att följa,
min Herre och min Gud!

Text: John Ernest Bode 1868 (52 år), övers. från norskan A.H. 2015
Musik: Johann Steurlein

onsdag 9 juni 2021

För dopets stora gåva

 

1. För dopets stora gåva
och heliga förbund
vi vill dej, Herre, lova
i denna glada stund.
I dopets klara vatten
du oss till mötes är.
Hur rik är inte skatten
som du vill ge oss där!

2. Till dej vi döps att höra
dej, Herre Jesus, till,
för att i trohet göra
vad du och Fadern vill.
Vi till din död blir döpta
för att med dej uppstå.
Från dödens välde köpta
får vi till himlen gå.

3. Och du ska aldrig svika
din nåd, ditt fridsförbund
som gör oss saligt rika
på din försonings grund.
Du vill oss dina kalla,
du är oss när all tid.
Du vill få hem oss alla
till evig fröjd och frid.

Text: Oscar Lövgren, bearb. A.H. 2009
Musik: Johann Christian Lotscher 1795 (61 år)