onsdag 20 februari 2019

Jag funnit en Frälsare härlig och god


1. Jag funnit en Frälsare mäktig och god,
en Mästare härlig och blid.
Försonad från synden igenom hans blod 
jag nu har förblivande frid.
Underbar frid,
underbar frid,
frid som ej världen kan ge.
När han förde min själ ifrån mörker till ljus 
fick jag underbar, underbar frid.

2.  Jag givit till Jesus min Mästare allt:
mitt liv, mina gåvor mitt pund. 
Den stig vill jag vandra som han mej befallt 
och göra hans vilja var stund.
Underbar frid...

Blott i det öppnaText: Johannes Kierkegaard, sv övers Britt G Hallqvist
Musik: Olle Widestrand

Guds ord och löften kan aldrig svika

1. Guds ord och löften kan aldrig svika. 
Nej, de står fasta som urtidsbergen. 
När andra fästen och stöd ger vika, 
Guds löften sviker ej då. 
Guds löften håller, vad än jag mister. 
vad än som brister, de brister ej. 
Om himlens stjärnor än slocknar alla, 
Guds löften faller aldrig, nej! 

2. Guds löften håller i nödens tider, 
då modet sviktar och hoppet flyktar. 
När trött jag dignar i heta strider, 
Guds löften sviker ej då. 
Guds löften håller... 

3. Guds löften håller, när döden nalkas,
när febern bränner och livet svinner, 
av fadershanden min panna svalkas,
Guds löften sviker ej då. 
Guds löften håller... 

4. Guds löften håller, när sist jag väckes
ur djupa sömnen av fadersrösten, 
av änglars händer mej kronan räckes, 
Guds löften sviker ej då.
Guds löften håller...

Text och  musik: Johan Holmstrand 1924 (39 år), ngt bearb. 1987