lördag 21 januari 2017

I dag till världens Herre kom
1. I dag till världens Herre kom
med hela världens kamp och nöd,
ty endast han har kraften som
till liv förvandlar natt och död.

2. Ja, Herren hör den far som ber:
"Kom, Herre, innan barnet dör,
kom med mig, Frälsare, kom ner
och livets stora under gör."

3. Han verkar dröja, svarar blott:
"Ni vill se tecken för att tro,
men först när ni i tro har gått
kan undrens Ande hos er bo.

4. Du som till undrets Kana kom,
vänd åter till Kapernaum.
Din son får leva nu, vänd om
i kraft av trons mysterium."

5. Och samma ögonblick vi går
på Herrens löftesord, i tro,
en ström av livets krafter når
den jord där undren börjar gro.

Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Joh. 4:46-54, publicerad med tillstånd.

torsdag 19 januari 2017

I himlens tempel, högt och stortAlt. koral:
1. I himlens tempel, högt och stort,
det hus som händer inte gjort,
vår store präst i helig skrud
står bedjande för oss hos Gud.

2. Han som här nere för vårt väl
i bitter död gav ut sin själ
har samma varma hjärta än,
själv utan synd de fallnas vän.

3. Och från den boning dit han gick
han ser till oss med brodersblick.
Delaktig i vår mänsklighet
han allt om livets villkor vet.

4. Vad än som här oss plåga kan,
det kände också Smärtans man.
Han frestad var i allt som vi
och oss i frestelsen står bi.

5. Så låt oss med förtröstan gå
till nådens tron att styrka få
att leva till hans ära här
som ständig omsorg om oss bär.

Text: Michael Bruce o 1764 (18 år) "Where high the heavenly temple stands", sv övers. Erik Nyström 1893 (51 år), bearb.
Musik: Ralph Harrison 1788 (40 år), alt. Carl Nielsen

lördag 14 januari 2017

Den ropandes källa i Lehi
1. "Den ropandes källa i Lehi"
för törstiga kvinnor och män,
en källa med levande vatten
framväller så porlande än.
Källa så klar,
vatten du har,
tidernas torka aldrig dej når.
Det är för väl!
Där är ro för min själ,
vila min trötta ande där får.

2. Har krukan du tömt under färden
och allt vad du ägt givit ut,
o, kom till den levande källan,
den flödar då andra tar slut.
Källa så klar...

3. Hur ofta med svidande hjärta
och törstande ande du går,
och märker ej källan i öknen,
där hälsa och svalka du får.
Källa så klar...

4. Dej vila, min vän, vid den källan,
för fiendens hot där dej göm
slå läger vid vattnet det klara
och jordlivets strider förglöm.
Källa så klar...

Text och musik: Ida Björkman