tisdag 28 mars 2017

En blick på den korsfäste livet dej ger

1. En blick på den korsfäste livet dej ger,
ja, just nu finns det liv där för dej!
Så se, kära vän, för så ska du bli frälst,
se på honom som offrade sej!
Se! Se! Se och lev!
En blick på den korsfäste livet dej ger,
ja, just finns det liv där för dej!

2. Varför kom han väl hit för att bära vår synd,
om din börda ej också han tog?
Varför flöt från hans sida det renande blod,
om din skuld han ej gäldade nog?
Se! Se! Se...

3. Ej med dina tårar, din ånger och bön,
men i blodet försoning du får.
Ja, salig du är om du strax med din tyngd
utav synder till Frälsaren går.
Se! Se! Se...

4. Ja, visst får du komma, för Gud har ju sagt
dej att allting i ordning nu är;

när tiden var inne till jorden han kom
och sin gärning fullbordade här.
Se! Se! Se...

5. Så ta då med glädje av Jesus emot,
då han eviga livet dej ger.
Då han, din rättfärdighet, lever, så vet
att i evighet dör du ej mer.
Se! Se! Se...


Text: Amelia M Hull 1860 (35 år), övers. Erik Nyström, bearb. 2014

Musik: Edward G Taylor 1860 (76 år)

söndag 26 mars 2017

Löftena kan inte svika


1. Löftena kan inte svika,
nej, de står evigt kvar!

Jesus med blodet beseglat
allt vad han lovat har.
Himmel och jord må brinna,
höjder och berg försvinna,
men den som tror ska finna:
löftena de står kvar!

2. Gör såsom Abraham gjorde:
blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar
växer din tro, ditt hopp!
Himmel och jord må brinna...

3. Tro när det mörknar på färden,
solen ej slocknat har.
Blott några timmar, och sedan
strålar en morgon klar!
Himmel och jord må brinna...

4. Tro när dej världen förföljer.
Med dej i ugnen het
vandrar en gudason härlig,
prövade själ, det vet!
Himmel och jord må brinna...

5. Tro när dej vännerna sviker,
tro när blott en står kvar!
Jesus, din vän, ska dej följa
alla, ja, alla dar.
Himmel och jord må brinna...

6. Tro under allt som dej möter,
snart du ju hemma är!
Då ska i åskådning bytas
det som du trodde här.
Himmel och jord må brinna...

Text: Lewi Pethrus 1913 (29 år), 1915, ngt bearb.
Musik: Lewi Pethrus v. 1-2 1913, v. 3-6 1915 (29, 31 år)


Vad O gränslösa frälsning är för Frälsningsarmén och Med Gud och hans vänskap är för EFS, kan man nog säga att Löftena kunna ej svika är för pingströrelsen i Sverige. Den är liksom "grundarens/inspiratörens sång", och i detta fall har denne dessutom komponerat melodin.

Andra strofen ("Gör såsom Abraham gjorde") utgår från berättelsen om Abrahams stjärnräkning i 1 Moseboken 15:5. Fjärde strofen anspelar direkt på berättelsen om de tre, nej fyra, männen i den brinnande ugnen, se Daniel 3.

Men hela sången med sin uppmaning att tro och hålla fast vid löftena kan också ses som inspirerad av Hebréerbrevet 11 (trons kapitel, som också handlar om Abraham).

De två första verserna skrev Lewi Pethrus 1913 när hans fru Lydia var allvarligt sjuk, till en melodi som han komponerat något tidigare. Övriga verser skrevs mer än ett år senare, under intryck av negativa tidningsskriverier och verkliga överdrifter inom den egna rörelsen. Både text och melodi trycktes därpå (juni 1915) i Brudgummens Röst. (Se vidare Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964, sp. 523f).

Lewi Pethrus:

torsdag 23 mars 2017

Min själ berömmer Gud med fröjd

Alt. melodi:


1. Min själ berömmer Gud med fröjd,
min ande gläder sej,
ty Gud, min Frälsare i höjd,
har sett i nåd till mej.
Mej ringa stoft han saliggjort,
min själ med nåd han fyllt
och öppnat mej sitt rikes port
av kärlek, oförskyllt.

2. Hans starka arm har övat makt
och gjort så stora ting.
De mäktiga han nederlagt
och strött som stoft omkring.
De andligt rika har han sänt
ifrån sej tomma bort,
och prål och högmod har han vänt
i armod inom kort.

3. Ja, hans barmhärtighet är stor
och utan gräns dess längd.
För den som på hans löfte tror
är hjälpen aldrig stängd.
Och det förbund han slöt en gång
med fäderna i frid,
det skall stå fast för släkter mång´
i nåd till evig tid.

4. Hans visdom outgrundlig är,
ej världen den förstår,
men den som håller honom kär
hans planer veta får.
Förtro dej därför mer och mer,
min själ, åt fridens Gud.
Tag mot med glädje vad han ger
och vandra i hans bud.


Text: Jesu mor Maria (Luk. 2), Carl Boberg 1885 (26 år)
Musik: 
Robert Lowry 1884 (58 år), alt. J Olof Lindberg 1921 (51 år)


Maria:


C Boberg:
Carl Boberg