söndag 25 september 2022

Så ljuvligt skön den är

  


PSALT. 84

1. Så ljuvligt skön den är,
din boning, Herre kär,
ditt tempel och din kyrka
där sej min själ kan styrka
och med ditt ord sej spisa,
samt all din godhet prisa!

2. Min själ stor längtan har 
och glad sin tillflykt tar 
till dina helga gårdar, 
där själ och kropp du vårdar.
De får, i dej förnöjda, 
sig av din kärlek fröjda. 

3. Som sparv och svala far 
till nästena de har,
där ungarna får vara 
i fred för våld och fara, 
så själen till dej längtar,
till altarbordet trängtar. 

4. Ty det betraktar hon, 
o Jesus, som din tron, 
där du din nåd oss skänker
och vi de bud betänker 
som du oss velat lära,
så vi dej rätt kan ära. 

5. Det saligt är att bo
i Herrens hus med ro 
och hjärtat ständigt vända 
till det som mest kan lända 
dej Gud till pris, ja, söka 
sin tro med ordet öka. 

6. Ja, saliga är de
som upp till dej vill se,
som inte stolt sej bröstar
men helt på dej förtröstar,
med tålamod kan lida,
med hopp din hjälp förbida.

7. Fastän i tårars dal
de möter sorg och kval,
ej bort från vägen far de,
i kärlek allt fördrar de,
ur källa efter källa
välsignelse ska välla. 

8. Ja, deras lärare 
med glädje ska få se
hur Herrens bud blev lydda 
och de med seger prydda, 
hur himmelen blev hunnen 
och ondskan övervunnen. 

9. Vår Herre, hör min röst! 
Du är min enda tröst!
Nu synd och satan vike! 
Tillkomme, Gud, ditt rike
Ja, låt mej din få vara, 
som själv du vill försvara. 

10. Att tjäna dej en dag 
för mej har mer behag 
än all den fröjd och ära, 
som världen kan begära. 
Jag hellre dörren vaktar, 
där man ditt ord betraktar. 

11. Du är min sol i köld, 
i strid är du min sköld. 
Min tro kan du upptända, 
allt ont ifrån mej vända, 
mig skänka nåd och ära, 
till salighet mej bära.

Text: Haqvin Spegel efter Koras söner (Psalt. 84), bearb. A.H.
Musik: Jakob Regnart

lördag 24 september 2022

Till Jesus fram


1. Till Jesus fram i nödens mörka timma,
där får jag strax hans nåd på nytt förnimma.
Nytt ljus i Ordet ser jag för mej glimma,
och vid dess sken sej skingrar sorgens dimma.

2. Till Jesus fram idag på bönens vingar,
om glädjen lockar eller nöden tvingar.
I tron mitt hjärta sej till honom svingar,
sin hyllningsgärd det ödmjukt honom bringar.

3. Till Jesus fram var dag, för tiden lider,
i goda dagar och i onda tider.
När det en dag för mej mot slutet skrider
till Jesus hem jag far från livets strider.Text: Johannes Bäck, ngt bearb.
Musik: Egil Hovland

Kom till högtid! I Guds gårdar


1. Kom till högtid! - I Guds gårdar
vila bjuds från livets id.
Herren än de sina vårdar,
står dem bi i stormig tid.
Gud den trötte skänker vila,
frid och stilla sabbatsro,
styrka för hans svaga tro.

2. Kom till högtid! Kärleksflamman
slocknar om du ensam går.
Men om kolen här förs samman,
kärlekselden näring får.
Det blir varmt i syskonskaran
när man med en enad röst
ber till Gud om nåd och tröst.

3. Kom till högtid! - Käril tomma
fyller Herren nu som förr.
Gud välsignar sina fromma,
öppnar för dem ordets dörr,
smörjer dem med glädjens olja,
när de i sin Herres hus
mättas av hans nåd och ljus.

4. Kom till högtid! - Mottag ordet,
ordet ifrån Herren själv.
Drick vid helga nattvardsbordet
styrka utur nådens älv!
Ur de rika frälsningsbrunnar
får du ösa liv och frid,
hälsokraft till evig tid.

5. Kom till högtid! - Herren bjuder
in till frälsning världen all.
Allmaktsordet redan ljuder,
bådande det ondas fall.
Men så långt som solen lyser
går hans nådebudskap ut,
segrande till tidens slut.

Text: Nils Hylander, ngt bearb . 1986 (v.5) 
Musik: "Vänligt över jorden glänser"

fredag 23 september 2022

Såsom han har älskat och gett av sin kärlek


Text och musik: Lars Mörlid

torsdag 22 september 2022

När Guds församling här bryts ned

 


1. När Guds församling här bryts ned, 
då är hans vänner också med. 
De bär sitt ansvar, de också 
att det så illa kunde gå. 

2. Nu ber vi om förlåtelse 
för allt vi glömt att tro och be, 
för att vi svek och teg där vi 
Guds viljas vittnen kunnat bli. 

3. Som syskon har vi också del 
i det som var de andras fel. 
Gud, hjälp oss se och ångra det, 
som fattats i vår trofasthet. 

4. Till ångrande du lovat nåd 
ur din försonings kraftförråd, 
när vi oss öppnar för att vi 
förvandlade av dig skall bli. 

5. Förnyade skall vi också 
i kamp för din församling gå 
och se på den med tro och hopp 
som Andens brud och Kristi kropp. 


Text och copyright: Christian Braw efter Esra 9:5-15 och Nehemja 1:4-11 (publ. med tillstånd)
Musik: Carl Nielsen

onsdag 21 september 2022

I dej är allt förenat och försonat

Text och copyright: Margareta Melin, publ m tillstånd 

Var inte rädd, du lilla hjord

 1. Var inte rädd, du lilla hjord
som Kristi Kyrka är!
Du har din Faders löftesord:
han till dig riket bär.

2. Det rike som skall evigt stå
dig Fadern givit har.
Det aldrig skall förlorat gå,
det står orubbligt kvar.

3. Var inte rädd för dem som kan
ta från dig liv och allt!
Den livet gav, den livet fann
i skönare gestalt.

4. Var inte rädd för dem, nej, Gud
du ensam frukta skall,
som med rättfärdighetens bud
skall döma världen all.

5. Den Gud som räknat våra hår
och känner sparvens bo,
av honom skydd och hjälp vi får
och liv i kraft och tro.

6. För Herren Kristus blygs ej då,
bekänn med tro hans namn.
För skammen du skall livet få
i himlens hemmahamn.

7. Så hjälp oss, Jesus, se de små
som är din kära brud,
och med dem troget vandra så
att vi når hem till Gud.

Text och copyright: Christian Braw, fritt efter Luk. 12:2-9,32, publicerad med tillstånd