fredag 21 oktober 2016

Säg mej, min vän, vilken säd du sår

1. Säg mej, min vän, vilken säd du sår,
säg vilken skörd som dej förestår.
Sår du en säd av Guds nåd och frid
eller en säd full av synd och strid?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://

Vad vi i ljus eller mörker sått ut
skördas med fröjd eller tårar till slut.
Sår du ett korn för Guds rike här
ska du få skörda i ymnighet där!

2. Sår du en säd full av livets ord,

sår du en säd i en fruktbar jord,
sår du en säd av en kärlek varm
eller av ondska och synd och harm?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

3. Sår du barmhärtighet ljuv och blid,

sår du i klar och i mulen tid,
sår du med bön och med tålamod,
sår du för honom som gav sitt blod?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

Text och musik: P P Bliss

måndag 3 oktober 2016

Vill du från syndernas börda bli fri1. Vill du från syndernas börda bli fri?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Vill över ondskan du segrare bli?
I blodet finns underbar kraft.
Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar
i hans blod, Lammets blod.
Det finns kraft, kraft, mäktig, underbar
där i Jesu dyrbara blod.

2. Vill du bli fri från ditt högmod och hat?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Kom till hans kors och hans döds resultat:
i blodet finns underbar kraft.
Det finns kraft, kraft...

3. Vill du bli renad och klädd vit som snö?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Vill du från synden för alltid få dö?
I blodet finns underbar kraft!
Det finns kraft, kraft....

4. Vill du få tjäna en Herre så god?
I blodet finns kraft, där finns det kraft!
Prisa hans namn, som dej löst med sitt blod.
I blodet finns underbar kraft!
Det finns kraft, kraft...

söndag 2 oktober 2016

Vad hjälper det att vinna hela världenAlt. svensk melodi:1. Vad hjälper det att vinna hela världen
om du förlorad går till kropp och själ?
Om du i himmelen vill sluta färden,
låt inget hindra då ditt sanna väl!

2. Men rikedomens svek har lockat många
att sälja himmelen för stoft och mull.
De liksom Demas av begären fångna
har vikit av för jordisk vinnings skull.

3. Den rike ynglingen gick bort bedrövad
när Jesus sa han skulle lämna allt.
Och alltför mångas tro, när den blev prövad,
sej visat vara just av denna halt!

4. Så pröva oss, o Herre, om vi äger
i våra hjärtan oförgängligt guld,
om för oss mer än världens skatter väger
att du förlåtit all vår synd och skuld. 

5. Och led oss, Herre, led oss genom livet
och lär oss dela gåvorna vi fått
i tacksamhet för allt som blev oss givet,
tills vi en dag det stora målet nått.