onsdag 28 februari 2024

Jag kommer som jag är
Text: Gregory Häljestig och Mattias Martinsson

tisdag 27 februari 2024

Så kommer jag i bön till dej


Text: Charles Wesley, sv tolkning Tomas Boström
Musik: Tomas Boström

I ångestdagar och vanmaktstider

 

1. I ångestdagar och vanmaktstider, 
då hjärtat våndas i nöd och kvider, 
så hjälp mej, Gud, att min arma tro 
må ständigt finna till dej en bro. 

2. Hur smal och sviktande den må vara, 
om den mej bär och jag når dej bara, 
då är jag stark, fastän hjälplöst svag, 
och segrar mitt i mitt nederlag. 

3. Men stängs den vägen och du är borta, 
o Gud, hur kommer all kraft till korta!
Förtvivlan gräver sej stund för stund 
allt längre ned, in mot själens grund. 

4. Blir allt än mörkt här i världens vimmel, 
om du är där, är det ändå himmel. 
Men skänks allt gott mej i överflöd, 
är du ej med, är det bitter nöd. 

5. Så hjälp mej bedja om detta ena: 
dej, Gud, att finna - dej, Gud, att tjäna! 
Ja, Fader, ta mej i ditt förvar, 
i Jesu namn ber ditt barn om svar! 

Text: Einar Billing (1871-1939), bearb. A.H. 2012

söndag 25 februari 2024

Säg honom allt1. Säg honom allt! Kom till din Fader åter,
som gärna hjälper dej i stort och smått.
Han som för Jesu skull din synd förlåter
vill ingen hjälplös från sej visa bort.

2. Säg honom allt! Han mycket bättre hör dej
än du kan känna i din fattigdom.
Var bönesuck som i ditt hjärta rör sej
hörs som ett rop i himlens helgedom.

3. Säg honom allt! De skyndar sej i himlen
med hjälp till dej som litar på hans ord.
De ser så väl din plats i mänskovimlet
och känner noga stället där du bor.

4. Säg honom allt! Ja, nämn din svaga sida,
låt synden ha det fula namn den bär!
De onda andar ska i ljuset lida,
de trivs ju bara där det mörker är.

5. Säg honom allt! Den oro som vill tära,
den dunkla framtidsbild som tecknar sej.
Den tyngsta börda du försöker bära
är den du själv på förhand lagar dej.

6. Såg honom allt, intill det sista stycket!
Då är det inte ditt, då är det hans!
För honom kan ej något bli för mycket,
som älskat dej långt innan världen fanns!


Text: Mauritz Andreas Brekke, sv. övers. A.H. 1992
Musik: Erkki Melartin

Så många hinder kommer på


Alt. koral:1. Så många hinder kommer på,
när vi till nådens tron vill gå!
Men den som vet vad bön förmår,
dock ständigt till den tronen går.

2. I prövningen blir striden svår,
men den som beder vingar får.
Det svagaste Guds barn i bön
mot satan vinner seger skön.

3. När Moses arm i bön var höjd,
stred Israel med segerfröjd.
Men när den sjönk och släppte tag,
strax Israel led nederlag.

4. Bed nu till Gud - för tänk ändå
så många ord du kostar på
när du till mänskor bär din nöd;
då har du ord i överflöd!

5. Så många ord, så ringa lön!
Ta hälften med till Gud i bön,
och du ska oftare få skäl
att sjunga: "Gud gör allting väl."

Text och musik: Nils Frykman

Jesus, lyssna nu till bönen


1. Jesus, lyssna nu till bönen
som en syndare nu ber!
Hör de svaga bönesuckar
som ett plågat hjärta ger!
Vid din fot jag böjer ner mej,
ser dej fäst på korsets stam.
Där vid nådens tron jag ber dej:
fräls mej, du Guds rena Lamm!

2. Närmare till dej som offrats,
närmare till korset ditt,
till din ljuva närhet längtar
nu allt mera hjärtat mitt.
Ge mej mera kraft i anden,
för min lampa tynar bort.
Mörk är natten, räck mej handen,
kom med morgon inom kort!

3. Syskon, skynda fram till korset
när av synd du sårad är!
Bördan vill han gärna bära,
Herren Jesus Kristus kär.
Ändå all min brist mej plågar
mer och mer för varje dag.
När tar du mej hem, jag frågar,
får en krona också jag?

4. Jag berättar allt för Jesus,
de behov mitt hjärta har.
Han kan ge åt sorgsna hjärtan
vila, tröst så underbar.
Där vid korset dagen randas,
solen ska gå upp för mej.
Jesus, fritt ska jag få andas
och för evigt lova dej.

Text: Jenny Pohjola (Solmio) 1919
Musik: Armas Maasalo 1920

lördag 24 februari 2024

Agnestig 100 år: Människan lever en liten tid

 

Text: Britt G Hallqvist
Musik: Carl-Bertil Agnestig