fredag 3 juli 2020

Säg mej, min vän, vilken säd du sår
1. Säg mej, min vän, vilken säd du sår,
säg vilken skörd som dej förestår.
Sår du en säd av Guds nåd och frid
eller en säd full av synd och strid?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://

Vad vi i ljus eller mörker sått ut
skördas med fröjd eller tårar till slut.
Sår du ett korn för Guds rike här
ska du få skörda i ymnighet där!

2. Sår du en säd full av livets ord,

sår du en säd i en fruktbar jord,
sår du en säd av en kärlek varm
eller av ondska och synd och harm?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

3. Sår du barmhärtighet ljuv och blid,

sår du i klar och i mulen tid,
sår du med bön och med tålamod,
sår du för honom som gav sitt blod?
//: Tänk efter, vad blir det för skörd? ://
Vad vi i ljus eller mörker sått ut...

Text och musik: P P Bliss

Tro på vår Herre, älska varandra1. Tro på vår Herre, älska varandra,

detta är grunden till lycka och frid.
Må vi oss lära
troslivet nära,
så att vår kärlek tillväxer därvid!

2. Hade jag allt, men kärleken inte

kvar i mitt hjärta, vad vore jag då?
Skal utan kärna,
irrande stjärna,
måste till sist ut i mörkret bortgå.

3. Har du ett större ljus än din broder,

visa då detta i kärlek, ty märk:
tro inget gäller,
bön inte heller,
som inte åtföljs av kärlekens verk.

4. Rena mitt hjärta, helga mitt sinne,

slut mej, o Herre, i kärlekens famn.
Kärleksfull gör mej,
led mej och för mej,
så att i allt jag må ära ditt namn!

Text: Nils Frykman
Musik: Oscar Ahnfelt

torsdag 2 juli 2020

Vänd om, vänd om till Herren1. Vänd om, vänd om till Herren,
o kom tillbaka, du
som går för Jesu räkning ¨
som sorgebarn ännu!
Om du blott kunde ana
att Gud har dej så kär,
då kom du under tårar,
då kom du som du är.

2. Idag dej Jesus kallar,
det är så hjärtligt ment!
Gör upp din sak med honom
förrän det blir försent.
Idag, idag för intet,
för intet allt han ger,
imorgon kan du vara
där ingen tid är mer.

3. Det är till Faderns smärta
du irrar så omkring,
är det för dej detsamma
och gör det ingenting?
Gud kan dej aldrig glömma,
hans hjärta blir ej kallt.
Du har ej kostat mycket,
nej, du har kostat allt.

4. Han kallar inte alltid,
din tid är ej så lång.
Idag, idag du kallas
för kanske sista gång.
Du kan få dö i synden,
få syndens lön och dom,
men ännu ropar Jesus
så milt, så ömt: "Vänd om!"

 

Text; Anders Nilsson d.y., ngt bearb.
Musik: Svensk folkmelodi ("Ett stilla barnahjärta")

Salig är du, säger änglarText: Olov Hartman
Musik: Lars Åke Lundberg

tisdag 30 juni 2020

Nämn mig Jesus, han är livet

Lutherrosen
1. Nämn mig Jesus, han är livet,
han är min rättfärdighet.
Han sitt liv för mig har givit,
mig förvärvat salighet.

2. Egen fromhet intet gäller
inför den som hjärtat ser,
mänsklig visdom icke heller
tröst och frid i själen ger.

3. Intet annat än allena
Jesu nåd, förtjänst och blod
kan från all min synd mig rena,
göra saken för mig god.

4. Milde Jesus, nådens källa,
du mitt liv, min salighet,
låt i domen för mig gälla
din förtjänst och helighet.

5. Döm mitt hjärta här i tiden,
innan världen döms av dig;
och när tiden är förliden,
i ditt domslut fria mig.


Text (=SvPs1986 nr 356): Matteus Gottfried Hehl o 1750 (45 år) "Sagt mir anders nicht als Jesum", övers. Peder Håkansson Syréen 1826 (50 år), Wilhelmina Söderström 1907 (62 år)
Musik: Herrnhut efter 1735 / Berlin 1786


"Den artikel med vilken kyrkan står eller faller" kallade Martin Luther läran om rättfärdiggörelsen genom tron på Jesus. Och ingen psalm i psalmboken uttrycker nog den läran så klart och pregnant som denna psalm, som skrevs av M G Hehl strax innan han vigdes till biträdande biskop för den herrnhutiska s.k. Brödraförsamlingen i Amerika.

Den hade ursprungligen en inledningsstrof "Sünder bin ich, ja das weiss ich", som ströks vid den första översättningen till svenska 1795, trol. utförd av Anders Dahlström, som detta år utgav Samling af Äldre och Nyare Sånger och Werser där psalmen fanns med. Sista strofen hade i denna samling ett särskilt nummer, och angavs i ett ex. av sångboken vara författad av Nikolaus Ludvig von Zinzendorf. Men boktryckaren Syréen sammanställde båda sångerna för Christelig Sång-Bok ("Syréens sånger") som han utgav 1826, och tillade strofen "Milde (Söte) Jesu, nådens källa". Östervålaprosten Johan Dillner återgav psalmen med någon liten bearbetning i Tillfällighetsstycken från landsbygden 1858.

I Johannes Johanssons Förslag till psalmbok 1907 togs sången med i en version av Wilhelmina Söderström ("Jesus Kristus, han är livet"), vars omarbetning främst berörde andra strofen. Den lydde tidigare så här (jfr Sionstoner 1935 m.fl. sångsamlingar): "Varken det att självfromt vandra, / sig med kunskap fylla opp, / eller det att lära andra / ger mig tillförsikt och hopp".

Sjung halleluja till vår Gud//: Sjung halleluja till vår Gud! ://
//: Sjung halleluja! ://
Sjung halleluja till vår Gud!

Min Gud, jag är lycklig och glad1. Min Gud, jag är lycklig och glad
när jag vaknar och solen går opp.
Tusen tack för sommar och bad
och min starka och växande kropp.

2. Tusen tack för luft som är ren
och för hjärtat som pumpar mitt blod.
Tusen tack för armar och ben,
Herre, tack för att du är så god!

Text: Margareta Melin, publ. med tillstånd
Musik: Lars Åke Lundberg