måndag 26 juni 2017

Se, öppen står Guds fadersfamnAlt. koral:


1. Se, öppen står Guds fadersfamn
ännu idag för dej!
Än kallar han dej ömt vid namn
och lockar dej till sej!
Än ljuder högt hans maningsord -
säg, varför dröjer du?
Se, vid hans rika bröllopsbord
är rum för dej ännu.

2. Så tveka ej! Se, Herrens nåd
är nog jämväl för dej,
för Herrens stora frälsningsråd
till alla sträcker sej.
Han har ju sagt sitt "var och en!",
så lägg då inte till:
"jag måste komma from och ren",
nej, kom, vem än som vill!

3. Ja, kom idag, vem än du är
som fridlös irrar än
i världens öken här och där,
långt skild från denne vän.
Dess usla brunnar ger ju ej
det vatten som förslår
att stilla själens törst, o nej,
han ensam det förmår.

4. Har du i syndens tjänst förspillt
det arv du en gång fått,
hör hur han kallar dej så milt
och ber dej komma blott!
Och högtidskläder, skor och ring
han har tillreds, ty se,
av dej han väntar ingenting,
blott att dej allt få ge.

5. Och får han det, blir glädjefest
i hela himlens hus.
O vem vill där ej vara gäst
och fröjdas i hans ljus?
Hör änglaskarans jubelljud:
"Den son som fjärran gick
har kommit hem igen till Gud!"
Vad saligt ögonblick!

6. Och du som redan vilar säll
i denna trygga hamn,
bli stilla där till livets kväll
och prisa Jesu namn!
Bli stilla där i ve och väl
hur åren skiftar här!
Blott så du vinna skall din själ
och få din krona där! 


Text: Lina Sandell, bearb.
Musik: Svensk folkmelodi, alt. engelsk koral "Ellacombe"

Han ska gå framför
//: Han ska gå framför,
ja, framför Herren ://
Han ska gå framför,
ja, framför Herren,
han ska gå framför Herren.

1. //: Just med samma kraft
och ande som Elia haft ://
just med samma kraft
och ande som Elia haft
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

2. //: för att vända fädernas
hjärtan till barnen ://
för att vända fädernas
hjärtan till barnen,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...

3. //: för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne ://
för att ohörsamma
ska få ett nytt sinne,
ska han gå framför Herren.
Han ska gå framför...
onsdag 21 juni 2017

Vi tackar dej, vår Fader kärAlt. koral:1. Vi tackar dej, vår Fader kär,
för sommarns sköna dar,
då allting om dej vittne bär,
som liv och anda har.
De tusen, tusen fåglars sång,
de sköna blommors skrud
och ängens grönska, bäckens språng
lovsjunger dej, o Gud.

2. Och skog och sjö i solens sken,
hur sköna jag dem ser,
där glittrar varje blad på gren
och varje våg där ler.
Min tanke då mej gärna bär
bort till ett fjärran land,
där det en evig sommar är
på Jordans andra strand.

3. När jordisk fägring, jordiskt ljus
vårt öga gläder så,
hur blir oss ej i fridens hus,
vårt rätta hemland då,
där livets träd vid livets älv
beständigt gröna står
och solen, Herren Jesus själv,
vårt enda ljus är då!

Text: Olga Kullgren 1876 (27 år)
Musik: Johann Sebastian Bach, alt. Göran Petter Möller 1878 (54 år)