lördag 23 januari 2010

Är det sant att Jesus är min broder


Alt koral:1. Är det sant att Jesus är min broder?
Är det sant att arvet hör mej till?
O så bort med alla tårefloder,
bort med allt som här mej ängsla vill!

2. Gud min broder - under över under!
Större nåd väl aldrig tänkas må! 
Fast jag ej kan tro det alla stunder
är jag salig på hans ord ändå.

3. Fast jag aldrig tror det som jag ville,
är dock saken alltid lika sann.
Ej i tvekan jag min frid förspille,
då ju Jesus aldrig ljuga kan.

4. Han har sagt: "Min Fader, eder Fader",
han har sagt: "Min Gud och eder Gud."
O, min arma själ, är du ej glader
att ock du har fått ett sådant bud?

5. O det broderskapet, se det gäller
mer än allt vad här man nämna kan,
ty i bredd med Jesus det mej ställer,
ger mej rätt till samma arv som han.

6. Samma arv däruppe i det höga,
samma himmel, samme Gud och Far.
Herre, Herre, öppna nu mitt öga
för de skatter jag dock verkligt har!

Text: L Sandell-Berg 1863, 1882 (31, 50 år) 

Musik: O Ahnfelt 1863 (50 år), alt. A L Webber

Lina Sandell:O Ahnfelt:

Inga kommentarer: