måndag 18 januari 2010

Bliv i Jesus, vill du bära frukt
1. Bliv i Jesus, vill du bära frukt!
Grenen kan ej leva skild från stammen.
//: Och blott under herdens vård och tukt
fostras och bevaras späda lammen ://

2. Bliv i Jesus, där är tryggt, blott där,
varje annan plats har sina faror
//: och när världen ler som fagrast här
frukta allra mest för hennes snaror! ://

3. Bliv i Jesus, vill du växa till
i de stycken som din Gud behagar
//: bliv i Jesus, om i tron du vill
ta ditt kors att bära alla dagar ://

4. Bliv i Jesus, vill du hålla ut
modigt, troget, segerrikt i striden!
//: Han med frid skall kröna dej till slut
och din mödas dag är snart förliden ://

5. Bliv i Jesus, lita på hans makt
och hans trofasthet i alla skiften.
//: Att han skall fullborda vad han sagt,
därom vittnar tydligt hela Skriften.

6. Bliv i Jesus, genom stormens brus
skall han leda dej den rätta stigen,
//: bliv i Jesus, och i Herrens hus
sist du bliva skall evinnerligen ://

Text: Lina Sandell 1877 (45 år), ngt bearb. A.H. 2008 

Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: