onsdag 20 januari 2010

Får satan mej sålla
1. Får Satan mej sålla
- och synd kräver död -
jag likväl vill hålla
i yttersta nöd
den stora, den eviga sanningen ren,
//: att en dött för alla ://
att en dött för alla och alla i en,

2. att mitt i min smärta
för synder och brott
är dock i Guds hjärta
allt fredligt och gott,
och jag är för Gud helt rättfärdig och ren,
//: ty en är för alla ://
ja, en är för alla rättfärdig, ja, en.

3. Just när jag mej tycker
odräglig för Gud,
i famn han mej trycker
som täckaste brud.
Beprydd och beklädd med hans härlighets sken
//: jag är nu i Jesus ://
jag är nu i Jesus rättfärdig och ren.

4. Se, här är nu grunden
för lycka och frid
i hårdaste stunden
av kval och av strid.
Om än jag försmäktar till kropp och till själ,
//: så har jag dej, Herre! ://
Och har jag dej, Herre, ja, då är allt väl!

Text: Carl Olof O Rosenius 1851 (35 år), ngt bearb. A.H. 2008 

Musik: Oscar Ahnfelt 

C O Rosenius:


O Ahnfelt:
Oscar Ahnfelt

Inga kommentarer: