måndag 1 februari 2010

111 Kom, helige Ande, jag beder
1. Kom, helige Ande, jag beder:
kom, öppna mitt hjärta för dej.
Du som i all sanning oss leder,
fullborda din gärning i mej.

2. När ångest och längtan vill bränna
och samvetet ej ger mej ro,
o lär mej då Kristus att känna,
på honom förtrösta och tro.

3. Jag kan inte slita de banden
som vållar mej jämmer och skam
om du inte tar mej vid handen
och för mej till Frälsaren fram.

4. Du ensam på nytt mej kan föda,
så inte för evigt jag dör.
Ja, kom att mej helt genomglöda,
i anden mej brinnande gör.

5. Ej falskhet och synd kan du tåla
och bor ej i avgudahus,
så kom i mitt hjärta att stråla
med heligt och straffande ljus.

6. Ja, kom att regera därinne
med kärlekens levande lag;
mej fyll med ditt himmelska sinne
och helga mej dag efter dag.

7. Ja, kom att från synden mej skilja,
från onda begär gör mej fri.
Förena mej så med Guds vilja,
att ett jag med honom må bli.

Text: Lilly Lundequist 1889 (42 år), ngt bearb.
Musik: Tysk folkmelodi

Inga kommentarer: