fredag 23 mars 2012

Jesus kommer, Jesus kommer
1. Jesus kommer, Jesus kommer,
snart basunen höras skall.
Han i majestät och ära
då skall ses av världen all.
Må vi alla då ha olja
och med tända lampor stå,
så vi får, när Jesus kommer,
in i Herrens glädje gå.

2. Är du redo, själ, jag frågar,
är du redo möta Gud?
Lever du för Herren Jesus,
älskar du hans ord och bud?
Må vi alla då ha olja...

3. Må ej världen oss bedåra,
må ej synden ta oss fatt
så vår lön till sist blir döden
och vår framtid evig natt.
Må vi alla då ha olja...

4. Säll är den som väntar Herren,
säll är den som redo är.
Den skall Herren rikt belöna
med en evig krona där.
Må vi alla då ha olja...

5. Led mej så, o Herre Jesus,
att jag efter livets slut
lyckligt når den sälla hamnen
och hos dej får vila ut.
Må vi alla då ha olja...


Text: Johannes Alfred Hultman 1888 (27 år), ngt bearb.
Musik: J A Hultman 1888


J A Hultman:

Inga kommentarer: