söndag 16 december 2012

Guds underbara nåd mot mej


1. Guds underbara nåd mot mej
jag aldrig fatta kan,
att han, fast jag ovärdig var,
i nåd mej tog sej an.
Men jag vet på vem jag tror
och är förvissad att han är mäktig
att till sin dag bevara
vad han mej anförtrott av nåd!

2. Jag lyckas aldrig helt förstå

hans kärlek, trofasthet,
och hur förtröstan på hans ord
mej skänkte salighet.
Men jag vet på vem jag tror...

3. Jag fattar inte Andens verk

med hårda syndaren,
hur genom ordets ljus han för
till tron på Frälsaren.
Men jag vet på vem jag tror...

4. Jag anar ej om mina dar

blir många eller få,
och ej var faror möter mej
på vägen jag ska gå.
Men jag vet på vem jag tror...

5. Jag vet ej om min kropp blir lagd

i graven, mörk och trång,
förrän jag Herren möta får
med kropp och själ en gång.
Men jag vet på vem jag tror...

Text: Daniel Webster Whittle 1883 (43 år) "I know not why God´s wondrous grace", sv. övers. enligt Segertoner 1960, bearb. A. H. 2012
Musik: James McGranahan

D W Whittle:
D. W. Whittle


J McGranahan:


Inga kommentarer: