måndag 1 april 2013

Så är nu vår sak av Guds Lamm ställd till rätta


Alt melodi:


1. Så är nu vår sak av Guds Lamm ställd till rätta,
och uppfyllt är allt det som lagen begär.
Vi kan inte önska oss mera än detta,
ty Jesus vår frid och rättfärdighet är!

2. Är han för oss dödad och för oss uppstånden,
då har vi en grund som för evigt består,
och då är ju fåvitskt att bygga på sanden,
men saligt att läsa och tro som det står!

3. Vill känslan, förnuftet och världen bestrida
tillsammans med Satan vår rätt till Guds Lamm,
vi litar på löftet, Gud är på vår sida
och djävulens anhang får stå där med skam!

4. Må verkhelgon knorra och skriftlärda bråka,
de gör ju så ofta förbund med varann!
De fyller sitt koger i syfte att råka
just den som i enfald vill tro på Guds Lamm.

5. Men aldrig de eländas sköld skall fallera,
än tål den en storm ifrån fiendens här.
Och visste de förut, hur allt skall passera,
de skulle bespara sej många besvär.

6. Friskt mod, hur än satan vår ofärd bereder,
den klippan står fast som vi bor i ändå!
Vi fäller ej modet, förrn klippan skjuts neder,
men klippan är Gud, och nog skall han bestå!

7. Ja, pris vare Gud som sej själv oss har givit
till livsgrund, rättfärdighet, klippa och sköld!
I dej, Herre Jesus, vi härskar i livet
och sjunger för evigt om seger och fröjd!


Text: Olof AugustWelin 1876, bearb. A.H. 2013
Musik: Folkmelodi, ur "Sjung om honom - andeliga sånger i nåden", utg. J A Svensson, Sandsjö 1876 (tr. Stockholm, Isaac Marcus´ Boktryckeri-Aktiebolag) nr 18 Segern i Jesus. Alt folkmel: "Vi gå över daggstänkta berg"

Inga kommentarer: