fredag 28 juni 2013

Bergen må vika och höjderna fallaAlt. koral:


1. "Bergen må vika och höjderna falla,
evig min nåd och min trofasthet är.
Aldrig förbundet av frid ska förfalla"
- så säger Herren, din Frälsare kär!

2. Hjälp mej, o Jesus, att gömma de orden,
lär mej att riktigt ta fasta på dem!
Och när jag slutar min vandring på jorden,
låt mej i tron på det löftet gå hem!


Text: Lina Sandell 1859 (27 år)
Musik: Ur Pilgrimsharpan

Inga kommentarer: