onsdag 31 juli 2013

Fader vår, som är i himlen1. Fader vår, som är i himlen,
låt nu helgas här ditt namn;
utbred mitt bland oss ditt rike,
samla folken i din famn!

2. Ske din vilja här på jorden,
såsom den i himlen sker!
Ge oss dagligt bröd, o Herre,
du som till vårt bästa ser.

3. Gud, förlåt oss våra skulder,
ge oss nåd till ärlig bot,
så att vi kan helt förlåta
dem som brutit oss emot.

4. In i frestelse ej led oss,
låt oss inte vilse gå,
utan fräls oss från det onda,
låt oss livets krona få!

5. Ty, vår Fader, ditt är riket,
din all makt och härlighet,
ditt allt lov, allt pris, all ära,
amen, i all evighet!

Text: F N Beskow, ngt bearb. A.H. 2013
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: