onsdag 21 augusti 2013

Född av kvinna under lagen


1. Född av kvinna under lagen
- se din broder i ett stall!
Men i stallet börjar dagen:
han har botat Adams fall.

2. Barnaskap åt dej han vunnit,
du står skriven i hans sår.
Själv han döden övervunnit,
Kristi seger är nu vår.

3. Mot din Frälsare du väger
dock så litet, käre vän!
Synd och fromhet som du äger
kommer ej i räkningen.

4. Vad du känner, ser och tycker,
o, det väges aldrig här.
Fastän mycket här dej trycker
är du friköpt som du är.

5. Börja då att honom lova,
glöm så dina "men" och "ack"!
För så outsäglig gåva
kan du gärna säga tack.

6. Visst får du hos honom bliva,
hur bedrövligt det än gått.
Skiljebrev kan han ej giva,
skiljebrev har ingen fått.


Text: Anders Nilsson 1891 (42 år), bearb. A.H. 2007
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: