lördag 3 augusti 2013

Kom till mitt kalla, domnade sinne

1. Kom till mitt kalla,
domnade sinne,
avgudar alla
för dej försvinne,
kom att befalla
ensam därinne!
Kom, o min Jesus!

2. Kom, du min kära,
mej att besöka.
Tron må du nära,
kraften föröka.
Må du mej lära
allt hos dej söka.
Kom, o min Jesus!

3. Kom när jag glädes,
kom mitt i nöden.
Kom när jag rädes
eviga glöden.
Kom, var tillstädes
nu och i döden.
Kom, o min Jesus!

4. Ja, du ska komma
sist full av ära!
Väl dina fromma,
väl dina kära!
Träden ses blomma,
sommarn är nära.
Kom, o min Jesus!


Text: Betty Ehrenborg-Posse 1855 (37 år)

Musik: Ferdinand Fleming

Inga kommentarer: