måndag 16 september 2013

Allt vad ni ber om, så säger Jesus

1. "Allt vad ni ber om, 
så säger Jesus,
allt ni ber Fadern om i mitt namn,
det ska jag göra, 
för att min Fader
ska prisas, äras i Sonen blott."

2. Så hjälp mej, Jesus,
i tro ta vara
på detta härliga löftesord
och ständigt komma,
som barnet kommer,
till älskad mor
varje stund på nytt.

3. Hjälp mej att aldrig
då gömma undan
det där som trycker
mej allra mest,
det där som tycks mej
bli allra svårast,
det där som vållar
så mycket strid!

4. Vad är omöjligt
för dej, o Herre,
och vad förmår du
ej göra, du?
Du bjuder havet
och det blir stilla,
och smärtan lägger 
sej på ditt bud.

5. Så lär mej bedja
och vänta svaret
och vara stilla
i tron hos dej,
tills jag fått skåda
en skön fullbordan
av varje löfte 
du givit mej!

Text: Lina Sandell, bearb.
Musik: Joël Blomqvist

Inga kommentarer: