onsdag 30 oktober 2013

Ack kära, så säg mej, hur kom du så väl1. Ack kära, så säg mej, hur kom du så väl
igenom de portarna klara,
då ej någon oren och syndsmittad själ
kan våga sej genom dem fara?
Du var ju av syndares släkte.

2. "På nåden jag levde, på nåden jag dog,
av nåd kom jag in i den staden.
Se, detta är skälet och orsaken nog
till att jag står med i den raden
som sjunger Halleluja evigt."

3. Ja, lycklig var du som på nåden alltid
i livet och döden har dristat.
För där, bara där har en syndare frid,
som all sin berömmelse mistat.
Så tacka då evigt för nåden!Text: Ur Sions Nya Sånger (1700-talet)
Musik: Oscar Ahnfelt ("Var är du, var är du?")

Inga kommentarer: