söndag 8 december 2013

Ren och rättfärdig

1. Ren och rättfärdig,
himmelen värdig
är jag i världens Frälsare nu.
Ordet förkunnar
att mina synder
minns han ej mer, ja, tro även du!
Å, jag är frälst och får så förbli,
Sonen mej gjorde verkligen fri:
fri ifrån nöden,
domen och döden,
amen, halleluja!

2. Länge jag tänkte

Gud inte skänkte
nåd åt en själ som saknade allt.
Jag skulle lida,
kämpa och strida,
först göra allt som lagen befallt.
Ändå jag gjorde vad den förbjöd,
bättring och liv blev vanmakt och död.
Lammet har vunnit,
blodet har runnit,
amen, halleluja!

3. Mitt i all våda

Gud vill benåda, 
Kristus oss friköpt just som vi är!
Han måste lida,
kämpa och strida,
han för oss stod mot helvetets här!
Nu är vi fria, Gud som han sagt
synden på världens Frälsare lagt.
Gud nu oss kallar,
nåd finns för alla:
amen, halleluja! 


Text: Ole Brattekaas 1895 (32 år), sv. övers. 7/12 2013
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: