onsdag 12 februari 2014

Ser jag på mej, då måste jag förskräckas


1. Ser jag på mej, då måste jag förskräckas,
jag utan dej är ett förlorat får.
Ser jag på dej, då börjar hoppet väckas,
för efter det förlorade du går!

2. Ser jag på mej, då kan jag endast bäva,
min synd och skuld mej ännu plågar här.
Ser jag på dej, du kan all fruktan häva,
för du, Guds Lamm, ju mina synder bär.

3. Ser jag på mej, jag måste frukta döden,
för dödens udd jag i mitt hjärta bär.
Ser jag på dej befrias jag ur nöden,
för i din död mej segern given är.


4. O Jesus, öppna du mitt inre öga
att jag på dej i liv och död kan se,
att jag en gång i himlars himmel höga
får evigt se ditt klara ansikte!

Text och musik sign. E.G.O. (publ. Sionstoner 1889), bearb. A.H. 2014

Inga kommentarer: