onsdag 16 april 2014

Be för oss, Herre, i vår nöd
1. Be för oss, Herre, i vår nöd,
så att vår tro står fast,
i kors och trångmål, liv och död,
i lidande och plåga,
ja, om än världen brast!

2. All världens form och färg förgår
och skiftas om i hast.
Vad vet vi om vår framtids år?
Men ingenting skall skada
den tro, vars grund står fast.

3. Du, Herre, du är själv dess grund,
dess upphovsman och mål!
Du härdar den i farans stund,
ja, just när vi är svaga
gör du den stark som stål.

4. O Gud, ett under är vår tro!
När andra stöd försvann
dess vittnesbörd, dess kraft bestod.
Den är din egen seger
som över världen vann.

5. Gå, du Guds Ande, med ditt bud
till denna jämmerns jord!
Ja, skapa tro hos oss, o Gud,
och säg till den som tvivlar
att frälst blir den som tror!


Text: Ronald Fangen 1941 (46 år) i fängelse, övers. A.H. 1991
Musik: Olav Moe, alt. A.H. 1991 (21 år)

Inga kommentarer: