fredag 11 juli 2014

Alltid salig om ej alltid glad

 

1. Alltid salig, om ej alltid glad
vandrar jag till Sions nya stad.
Genom livets ord och dopets bad
Jesus gjort mej salig.

2. Alltid salig på min Jesu ord,
alltid får jag spisa vid hans bord.
Ja, det är en lycka på vår jord
att få vara salig!

3. Alltid salig, fastän sorg och strid
ofta nedslår mej i denna tid.
Fast jag mången gång ej ser min frid,
är jag ändå salig!

4. Alltid salig, fastän fienden
därpå vredgas - Gud är dock min vän!
Om jag håller mej hos honom än
är jag trygg och salig.

5. Alltid salig vill jag inte mer
synda bort den tid mej Herren ger.
Gode Gud, om blott din vilja sker
är jag alltid salig.

6. Alltid salig, fast jag mången gång
fäller modet under jordens tvång
och ej sjunga kan min nya sång
- jag är likväl salig.

7. Alltid salig, ty jag har nu fått
saligheten till min arvelott,
allt av nåd från Gud som ger allt gott:
han har gjort mej salig.


Text: Greta Lisa Danielsdotter 1847 (23 år), Svening Johansson 1855 (28 år), ngt bearb. A.H. 2012
Musik: Lowell Mason


L Mason:

Inga kommentarer: