söndag 6 juli 2014

Var finns väl Jesu like?Alt. koral:1. Var finns väl Jesu like?
Vem har hans hjärtelag?
I hela världens rike
alls ingen finner jag.

2. Ditt makalösa hjärta,
min allra bäste vän,
jag så i fröjd som smärta
fått se, och gör så än.

3. Du är en allvis herre,
du vet ju allt om mej,
det större och det smärre,
som kan bedröva dej.

4. En annan för allt detta
så lätt förkastat mej,
och likafullt med rätta
helt visst försvarat sej.

5. Men du har annat sinne,
som visats alla dar,
ty se, du har i minne
vad jag dej kostat har.

6. Jag har ej kostat mycke´,
nej, jag har kostat allt!
O, underbara tycke,

o rika kärlekshalt!

7. Ditt tålamod, din godhet
är all min salighet,
och med din nåd och trohet
jag endast räkna vet.

8. Ty du har på dej tagit
att hålla ut med mej.
Du mej till dej har dragit,
jag håller mej till dej.

9. I stoftet jag dej beder:
Förlåt mej all min skuld!
Det är och blir din heder
att vara nådefull.

10. Det är och blir min visa
i alla mina år
att alltid få beprisa
ditt blod och dina sår.

11. Jag detta vill bekänna,
förkunna bäst jag kan,
att jag får tro och nämna
dej som min borgesman.

12. Ja amen, allihopa!
Med ett gemensamt ljud
vi vill av hjärtat ropa:
Pris vare dej, vår Gud!

Text: Olof Gren 1765, bearb.
Musik: Folkmelodi, upptagen av O W Berggren (Ur Nilssons sånger 1931)

Inga kommentarer: