fredag 14 november 2014

En är Herren, en är tron
1. En är Herren, en är tron,
ett är dopet, en är Gud,
allas Fader; han som bor
i sin himmel, evig Gud,

2. över allt och alla står,
verkar genom allt och finns
i sin skapelse och når
överallt med helig blick.

3. Lev ett liv som värdigt är
kallelsen som ni har fått,
så Guds ord oss manar här.
Trogen var i stort och smått.

4. Ödmjuk, tålig var och mild.
Ha i kärlek gott fördrag
med varandra, förebild
ni i Jesus Kristus har.

5. Andens enhet dyrbar är;
sträva att bevara den
med det band av frid som här
knyter Jesu vän till vän.

6. Gör då allt vad ni förmår
att den enhet Anden ger
må fördjupas år från år
och få gälla för allt fler,

7. tills en gång i himlens stad
alla trogna evigt får
stämma in i lovsång glad,
när de inför tronen står.


Text: Hakon Långström 1988 (42 år)
[publicerad med tillstånd]
Musik: Från medeltiden "Världens Frälsare kom här"

Inga kommentarer: