lördag 22 november 2014

Vi är redan saliga genom Guds nåd

1. Vi är redan saliga genom Guds nåd,
rättfärdiga helt genom tron.
Gud frälsat oss efter sitt allvisa råd
och bjuder åt syndarn pardon.
Därtill har han lovat en underbar lön
när tidsåldern tagit sitt slut:
ett rike så härligt, en krona så skön,
för den som i tron håller ut.
Håll ut, håll ut, håll ut,
se kronan oss väntar till slut.

2. Väl tynger ett kors som vill trycka oss ner
och farorna omger vår stig,
och världen bedårar och hånfull sej ter
och satan förklarar oss krig.
Men Jesus blev smädad och fick lida hån,
fick lida båd´ spikar och spjut,
och har han det uthärdat till vår förmån,
må vi då i tron hålla ut.
Håll ut...

3. Håll ut då, o broder, o syster, håll ut
att vandra i Frälsarens spår.
Ej tröttna i loppet en enda minut,
tills hemma hos Jesus du står.
Där nås ej vårt öga av världshavets svall,
ej örat av stormarnas tjut.
Snart står vi på glashavets klara kristall,
om vi blott i tron håller ut.
Håll ut...

4. Ja, snart kommer Jesus i himmelens sky
omgiven av änglarnas här.
Då blir både jorden och himmelen ny,
vi samlas kring Frälsaren kär.
Som Frälsarens brud, som ett hjärta, en själ
vi möter vår brudgum till slut!
O broder, o syster, det lönar sej väl
att ännu i tron hålla ut.
Håll ut...


Text: A L Skoog, bearb.
Musik: A L Skoog

Inga kommentarer: