måndag 8 december 2014

Av nåd är jag salig, av nåd är jag frälst1. Av nåd är jag salig, av nåd är jag frälst,
och nåden den passar för mej.
Den erbjuds idag åt precis vem som helst;
den passar ju också för dej.

2. Det finns ingen skillnad på oss inför Gud,
så säger han själv i sitt ord,
ty alla har syndat och brutit hans bud,
ja, ingen är ren på vår jord.

3. Men Medlaren löste oss alla åt Gud,
han friköpte stora som små.
Han offrade sej för att rädda sin brud,
därovan bestämdes det så.

4. Av nåd levde David, om nåden han sjöng,
han sjöng om Guds nådesförbund.
Utfattig men salig, fastän han var kung,
det var han av nåd var sekund.

5. Av nåd levde Paulus, om nåden han skrev,
välsignat om arvet vi fått.
Det kan du ju läsa i alla hans brev
- så väl om du saken förstått!

6. Ty nåden är given åt alla som nåd,
har du tagit till dej din del?
För blodröda synder vet Frälsaren råd,
så kom då, och allt skall bli väl!

7. Om än du har syndat i stort som i smått,
i tankar, i ord och i verk,
så har dock vår Broder alltsammans gjort gott
och just i ditt ställe, det märk!

8. Och den till mej kommer jag kastar ej ut,
så säger din Frälsare kär.
Låt nu din försummelse raskt få ett slut,
sök Herren, för Herren är här!Text: Fritz Mogren, bearb. A.H. 2009
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer: