söndag 1 februari 2015

Kom, låt oss sjunga en sång om vår Herre1. Kom, låt oss sjunga en sång om vår Herre,
Jesus, vår Frälsare, syndares hopp!
När jag låg hjälplös i synder allt värre,
tog han sej an mej och reste mej opp.

2. Han tog emot mej som borde ha förkastats,
gav mej sin nåd och förlåtelse helt fritt.
Synderna mina på honom hade lastats,
när han på korset tog straffet som var mitt.

3. O vilket byte, nu räknas jag rättfärdig!
Salighet, renhet, det tillhör nu mej!
Frälsare kär, hur kan jag som är ovärdig
älskas så högt, ärva himmelen med dej?

4. Jubla och tacka och prisa med mej alla
herrarnas Herre och kungarnas Kung!
Han är min broder, så får jag honom kalla.
Gläds med mej nu, både gammal och ung! 

Text ©: Seth Erlandsson

Inga kommentarer: