söndag 22 november 2015

För Guds domstol en och var
1. För Guds domstol en och var
måste stå helt uppenbar.
Ingen då sej dölja kan.
Alla ser och känner han.

2. Sök nu ej från honom fly!
När han ses på himlens sky,
vart har du väl tänkt att då
från hans ansikte bortgå?

3. Allt då skall i ljuset fram.
De som här har följt Guds Lamm
och i Herren haft sin ro
evigt får hos honom bo.

4. Vad en människa här sår,
hon den dagen skörda får.
Den i Anden sått får sist
evigt liv av Jesus Krist.

5. Den i köttet sått - o ve! -
skörda får förgängelse
i den eld som ej upphör,
och där masken aldrig dör.

6. De som sej från Herren vänt
och sin sökningstid ej känt
han då måste kasta ut.
Aldrig deras kval tar slut.

7. Med Guds ord är inget skämt,
alla Gud åt sej bestämt.
Han med smärta ser därpå
att så många bort vill gå.

8. Må vi då ge honom rätt
i hans ord och på så sätt
få ha domedagar här!
Då vår räkning uppgjord är.

9. Ja, i Kristi lydnads skrud
kan vi då bestå för Gud
och får glädjas med vår vän
när han kommer hit igen.

Text: Emil Kruse

Inga kommentarer: