lördag 13 februari 2016

Bedröva ej Anden
1. Bedröva ej Anden, som talar så stilla
i hjärtat om Herren och söker ditt väl.
Bedröva ej Anden, när han ej kan gilla
en tanke, en handling som skadar din själ.

2. Bedröva ej Anden, som rikt dej hugsvalar
och visar dej fram till din Frälsare kär.
Giv akt, när i hjärtat så ljuvligt han talar
och sanningens helgande vägar dej lär.

3. Bedröva ej Anden, när han dej bestraffar
för synder du ofta så tanklöst begår.
För om än hans tuktan dej lidande skaffar,
han helar och läker vart svidande sår.

4. Bedröva ej Anden, när tyst han dej manar
att göra i kärlek en tjänst åt vår Gud.
Var villig att följa, då vägen han banar
och bjuder dej lyda din Mästares bud.

5. Bedröva ej Anden - han kan från dej vika
och låta dej vandra till mörker och ve.
Men lyder du honom, du finner de rika,
de härliga skatter dej Herren vill ge!

Text: Josef Grytzell (1862-1908), bearb.
Musik: Ur Pilgrims-Sånger 1859

Inga kommentarer: