lördag 20 februari 2016

Ni är jordens salt och ljusAlt. finländsk koral:


1. Ni är jordens salt och ljus,
ni är hopp i sorgens hus.
Ni är Herrens tecken på
att man liv från Gud kan få.

2. Men vad gör man med det salt,
som förlorat all sin halt?
Saltet utan sälta är
meningslöst och till besvär.

3. Och ett ljus, vad är det till?
Ljuset tänds för att man vill
att det lysa skall för dem,
som har mörkt i sina hem.

4. När det tänts, vem sätter sen
hinken över ljusets sken?
Ljuset tänds ju därför att
ljus behövs, där det är natt.

5. Och det ljus, som Kristus ger
skall ge ljus igenom er,
ljus i världens kamp och sorg,
ända in i mörkrets borg.

6. Då, när människorna ser
Kristi gärningar i er,
skall de Faderns godhet se
och sin Herre äran ge.


Text: Christian Braw efter Matt. 5:13-16, publ. med tillstånd

Inga kommentarer: