fredag 26 februari 2016

O om jag troget höll min Herres lag
BÖN OM ANDENS FRUKTER

1. //: O om jag ://
troget höll min Herrens lag,
som hans Ande skrivit in
djupt i hjärtegrunden min,
höll den varje stund och dag!

2. //: O om jag ://
kunde, Jesus till behag,
mera barnsligt tro hans ord,
så mer frukt hos mej blev spord
genom Andens fria lag!

3. //: Väl jag har ://
själve Gud till vän och Far,
Jesus är min Frälsare,
jag har fått förlåtelse,
ja, hur stor min skuld än var,

4. //: jag är ren ://
Kristi blod har gjort mej ren
inför Gud, men vandringen
i den sanna helgelsen,
o där fattas mycket än!

5. //: Jag väl fått ://
håg och lust att göra gott,
men har också köttet kvar,
som sin egen vilja har,
älskar synden utan mått.

6. //: Jesus min ://
du mej frälst att vara din,
bli du själv min helgelse,
mera av din kraft mej ge,
skriv din lag i hjärtat in!

7. //: Låt min tro ://
ej av känslorna bero, 
utan sann och levande 
bara på ditt löfte se
och i dej ha all sin ro.

8. //: Kärlek giv ://
målet för min kärlek bliv!
Att dej älska över allt,
älska det som du befallt,
må bli målet för mitt liv! 

9. //: Giv mej fröjd ://
låt mej vara glad och nöjd
att mitt namn i himlen står
och att sist jag kronan får
av din nåd i himlens höjd.

10. //: Låt din frid ://
bo i hjärtat all min tid,
sådan du den, Jesus ger,
låt den växa till alltmer
under livets kamp och strid.

11. //: O, jag vet: ://
det behövs tålmodighet,
för att kunna hålla ut
under allt till livets slut,
med dess sorger och förtret.

12. //: Gör mej mild ://
utav hjärtat, lik din bild,
ödmjuk, tålig också då
när du lägger korset på,
ifrån knot och otro skild.

13. //: Andens frukt ://
är ock saktmod, godhet, tukt,
trofasthet och dygder fler,
som må växa till alltmer
och få ge en ljuvlig lukt.

14. //: Men jag ser ://
hjärtats ondska mer och mer.
Det behövs förlåtelse
även för min helgelse,
ringa frukt min tro dej ger.

15. //: Och ändå ://
kan Guds barn jag kallas få,
ty jag har rättfärdighet,
ja, fullkomlig helighet,
varmed jag dock ska bestå.

16. //: Ej i mej ://
men, o Jesus, helt i dej!
Och just därför vill jag bli 
från all synd och otro fri,
som jämt låder än vid mej.


17. //: Men det sker ://
inte förrän dej jag ser,
då jag dej som allt mej gav
skådar bortom död och grav,
aldrig syndar jag då mer.

18. //: Hjälp du mej ://
nu att leva helt för dej,
minnas att du gjort mej ren,
se din nåd mot var och en.
Jesus, håll mej nära dej!


Text: Clara Ahnfelt 1859 (40 år), bearb. A.H. 2016
Musik: Oluf Ring

Inga kommentarer: