tisdag 1 mars 2016

Förstode du Guds gåva
1. Förstode du Guds gåva
och vem som kallar dej,
som bjuder livets vatten
och säger: "kom till mej",
då skulle du be honom
att släcka all din törst,
du skulle börja söka
hans rätt, hans rike först.

2. Så hör att Gud i Kristus
försonat oss med sej!
Vi ber å Kristi vägnar:
låt nu försona dej!
Med evig kärlek älskar
oss Gud och sviker ej,
han ber dej om ditt hjärta,
och du kan svara nej.

3. Men om du nu förhärdar
ditt hjärta år från år
och utan ändring vandrar
den väg du gått och går:
det du dej menar äga
kan mistas även det,
och du kan gå förlorad
trots allt du hört och vet.

Text: Anders Nilsson d.y., bearb. A.H.
Musik: Folkmelodi ("Vi sålde våra hemman")

Inga kommentarer: