torsdag 3 mars 2016

När jag lägger mej till ro
1. När jag lägger mej till ro,
liksom fågeln i sitt bo,
//: låt din ängel mej bevara
från allt ont och från all fara ://

2. Far och mor och syskon små,
se i nåd till dem också.
//: Kung och rike, slott och hydda,
gode Gud, dem alla skydda ://

Inga kommentarer: