torsdag 17 mars 2016

O vad din härlighet är stor
1. O vad din härlighet är stor,
ja, redan här på denna jord,
du som på Herren Jesus tror
och vilar endast vid hans ord,
du som från synden vänt dej om,
försonat dej med Herren Gud,
som blott och bar till Jesus kom
och kläddes i hans egen skrud.

2. Av Guds natur delaktiggjord

du har i himmelen din lott,
och vid din rike Herres bord
du har det redan mycket gott.
Om tron är svag, om världen ler,
du är ju lika säll ändå,
och den som ögon har, den ser
och gläds att Herren ställt det så.

3. Du är en präst, som inför Gud

de rätta offren nu frambär,
och en profet, ty Herrens bud
du lärt och själv nu andra lär.
Du är en konung, evigt får
du snart regera, och du är
Guds Andes tempel där du går,
ty honom i din kropp du bär.

4. Du står med Herren i förbund,

och han ej svika kan sin ed,
han tänker på dej varje stund
och själv han döden för dej led.
Du är hans hjärtas lust, hans skatt,
sitt rike vill han åt dej ge.
Han för dej genom dag och natt
och änglarna det lyster se.

5. Så klaga ej, lyft blicken opp

och glöm vad redan borta är!
Gör bruk av salighetens hopp,
det som en hjälm beständigt bär!
Och tro och vaka, bed och strid,
ta på dej Andens rustning all!
Det dröjer blott en liten tid,
så kommer han som komma skall.

Text: Johann Eusebius Schmidt 1714, da. övers. Hans Adolph Brorson, sv. övers. Ahnfelts sånger 1861, bearb. A.H.

Inga kommentarer: