måndag 26 juni 2017

Se, öppen står Guds fadersfamn
1. Se, öppen står Guds fadersfamn
ännu idag för dej!
Än kallar han dej ömt vid namn
och lockar dej till sej!
Än ljuder högt hans maningsord -
säg, varför dröjer du?
Se, vid hans rika bröllopsbord
är rum för dej ännu.

2. Så tveka ej! Se, Herrens nåd
är nog jämväl för dej,
för Herrens stora frälsningsråd
till alla sträcker sej.
Han har ju sagt sitt "var och en!",
så lägg då inte till:
"jag måste komma from och ren",
nej, kom, vem än som vill!

3. Ja, kom idag, vem än du är
som fridlös irrar än
i världens öken här och där,
långt skild från denne vän.
Dess usla brunnar ger ju ej
det vatten som förslår
att stilla själens törst, o nej,
han ensam det förmår.

4. Har du i syndens tjänst förspillt
det arv du en gång fått,
hör hur han kallar dej så milt
och ber dej komma blott!
Och högtidskläder, skor och ring
han har tillreds, ty se,
av dej han väntar ingenting,
blott att dej allt få ge.

5. Och får han det, blir glädjefest
i hela himlens hus.
O vem vill där ej vara gäst
och fröjdas i hans ljus?
Hör änglaskarans jubelljud:
"Den son som fjärran gick
har kommit hem igen till Gud!"
Vad saligt ögonblick!

6. Och du som redan vilar säll
i denna trygga hamn,
bli stilla där till livets kväll
och prisa Jesu namn!
Bli stilla där i ve och väl
hur åren skiftar här!
Blott så du vinna skall din själ
och få din krona där! 


Text: Lina Sandell, bearb.
Musik: Svensk folkmelodi, alt. engelsk koral "Ellacombe"

Inga kommentarer: