onsdag 21 juni 2017

Vi tackar dej, vår Fader kärAlt. koral:1. Vi tackar dej, vår Fader kär,
för sommarns sköna dar,
då allting om dej vittne bär,
som liv och anda har.
De tusen, tusen fåglars sång,
de sköna blommors skrud
och ängens grönska, bäckens språng
lovsjunger dej, o Gud.

2. Och skog och sjö i solens sken,
hur sköna jag dem ser,
där glittrar varje blad på gren
och varje våg där ler.
Min tanke då mej gärna bär
bort till ett fjärran land,
där det en evig sommar är
på Jordans andra strand.

3. När jordisk fägring, jordiskt ljus
vårt öga gläder så,
hur blir oss ej i fridens hus,
vårt rätta hemland då,
där livets träd vid livets älv
beständigt gröna står
och solen, Herren Jesus själv,
vårt enda ljus är då!

Text: Olga Kullgren 1876 (27 år)
Musik: Johann Sebastian Bach, alt. Göran Petter Möller 1878 (54 år)

Inga kommentarer: