fredag 28 juli 2017

Jesus, min Herre
1. Jesus, min Herre, dig vill jag älska,
du som i döden älskade mig.
//: Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
giva mig villigt, Herre åt dig. ://

2. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
//: Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla din bild. ://

3. Tag mina händer, tag mina fötter,
öga och öra tag, Herre kär.
//: Hela mitt hjärta vill jag dig giva,
Jesus, min Herre, din blott jag är ://Text och musik: Joel Blomqvist 1879 (39 år), ngt bearb.

Inga kommentarer: