söndag 13 augusti 2017

I min Mästares hand (Börja om än en gång)
1. I min Mästares hand syns det bitar av ler
från ett käril som misslyckat var.
I sitt hjärta han sörjer när tydligt han ser:
av hans formgivning föga finns kvar.
Men i uthållig kärlek han börjar igen,
han vill skåda sin avsikt däri.
Då han formar det åter, kanhända det än
dock ett hedersamt käril kan bli.
Börja om än en gång i mitt liv,
börja om än en gång i mitt liv!
Jag vill formas av dej, av ditt heliga bud,
gör mitt liv till ditt redskap, o Gud!

2. I din hand, o min Herre, jag lägger mitt liv,
så din vilja med mej helt kan ske.
Ur mitt hjärta och sinne allt orent fördriv,
så din avsikt med mej du kan se.
Jag vill vara ett redskap, till tjänst just för dej,
för att bära välsignelse ut
till en värld som försmäktar och finner den ej,
jag vill verka tills dagen är slut.
Börja om än en gång i mitt liv...

3. Som ett ler i Guds hand vill jag vara idag
med en bön att bli helig och ren.
Jag vill leva mitt liv till min Herres behag,
för att tjänande nå en och en.
I hans händer jag vilar så tryggt, för jag vet:
han ej lämnar det bräckliga ler
förrän målet han vunnit för tid, evighet
och sin avsikt förverkligad ser.
Börja om än en gång i mitt liv...

Text: Sam Gullberg, ngt bearb.
Musik: Walter Erixon

Inga kommentarer: