lördag 25 november 2017

Om han kom nu idag
1. Om han kom nu idag, din Herre och Gud,
skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde idag det kallande ljud
av basunen från himmelens sky,
skulle fröjd eller ångest dej fatta?

2. Om han kom nu idag, rättfärdig och vis,
till att ställa oss fram inför sej,
månne människors dom och människors pris
skulle vara av värde för dej
eller falla med tyngd ner i vågen?

3. Månne allt det som nu är viktigt och stort
även då skulle synas dej så?
Månne allt som idag blir talat och gjort
bleve talat och gjort även då?
Besinna dej, innan du svarar.

4. Om han kom nu idag - o, pröva dej än
medan Herren nu dröjer, och säj:
Är hans ankomst dej kär, eller fruktar du den?
O, vart leder då vandringen dej?
Den stund du ej menar, han kommer.

Text: Lina Sandell 1874 (42 år), ngt bearb. 
Musik: Gunnar Wennerberg 1877 (60 år)

Inga kommentarer: