lördag 4 november 2017

Vem är skaran som syns glimmaAlt. koral:


1. Vem är skaran, som syns glimma
skönt i livets morgontimma
där på Sions sälla höjd?
Det är Lammets förstlingsskara,
som från jordens nöd och fara
går till himmelrikets fröjd.

2. Trogen genom jordens öden
här hon följde in i döden
Lammets blodbestänkta spår.
Nu hon får i himlen stanna,
Faderns namn på varje panna
i en evig klarhet står.

3. Vilken strålglans, vilka toner
som går ner från himlens troner
över bergets ljusa kam!
Harpor klingar, orglar brusar,
sånger dånar, vingar susar
kring det heliga Guds Lamm.

4. Vad är det för sång, som brusar
likt en flod och sinnet tjusar
med de helga toners fröjd?
O det är den nya sången,
som, ur frälsta hjärtan gången,
fyller alla himlars höjd.

5. Herre, lös och stäm min tunga,
så att också jag kan sjunga
i förklaring denna sång!
Ge min själ den vita dräkten,
då den stora morgonväkten
bryter fram i glans en gång! 

Text: Carl Boberg 1884 (25 år), bearb. A.H. 2016
Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. tysk koral

Inga kommentarer: